Admirałowie floty Związku Radzieckiego

Lista admirałów floty nadanych w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

Admirałowie floty Związku RadzieckiegoEdytuj

(stopień wprowadzony 3 marca 1955 – Адмирал Флота Советского Союза)

(*) Od 25 maja 1945 do 3 lutego 1948 i od 11 maja 1953 do 3 marca 1955 nosił stopień admirała floty odpowiadający wówczas stopniowi marszałka Związku Radzieckiego.

Uwaga: od 25 maja 1945 do 3 marca 1955 stopień admirała floty był odpowiednikiem stopnia marszałka Związku Radzieckiego. Podczas wprowadzania stopni generałów i admirałów w 1940 wprowadzono stopień admirała floty, odpowiadający stopniowi generała armii, jednakże ten stopień faktycznie nie został nikomu przyznany. Do maja 1944, kiedy admirałami floty zostali ludowy komisarz marynarki N. G. Kuzniecow i szef Sztabu Głównego Marynarki I. S. Isakow, najwyższymi stopniem w marynarce był faktycznie stopień admirała. Do czasu otrzymania stopnia admirała floty stopień admirała nosili: Lew M. Galler, Nikołaj G. Kuzniecow, Iwan S. Isakow (wszyscy od 4 czerwca 1940) oraz Władimir F. Tribuc i Iwan S. Jumaszew (od 31 maja 1943).