Agencja zatrudnienia

Agencja zatrudnienia – niepubliczna jednostka organizacyjna świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.

Wszystkie legalnie działające w Polsce agencje zatrudnienia, tj.:

 • agencje prowadzące pośrednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • agencje prowadzące pośrednictwo do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • agencje pracy tymczasowej,
 • agencje poradnictwa zawodowego

powinny posiadać certyfikat marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji, potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Podmiotowi ubiegającemu się po raz pierwszy o wpis do rejestru, certyfikat wydaje się na okres 1 roku – tzw. certyfikat wstępny. Certyfikat bezterminowy wydawany jest podmiotowi posiadającemu certyfikat wstępny pod warunkiem:

 • wystąpienia z wnioskiem o wydanie certyfikatu w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed upływem ważności certyfikatu wstępnego;
 • złożenia oświadczenia o prowadzonej działalności agencji zatrudnienia w okresie posiadania certyfikatu wstępnego;
 • złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności zgodnie z warunkami prowadzenia agencji zatrudnienia określonymi w ustawie.

Agencje pośrednictwa pracy świadczące usługi w zakresie:

 • pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,
 • udzielają pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

Zobacz teżEdytuj


BibliografiaEdytuj

 • Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[1].
 • Konwencja MOP nr 34 dotycząca płatnych biur pośrednictwa pracy z 29 czerwca 1933[2]
 • Konwencja MOP nr 96 dotycząca płatnych biur pośrednictwa pracy z 1 lipca 1949[3]
 • Konwencja MOP nr 181 dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy z 19 czerwca 1997[4]

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 2022 r. poz. 690
 2. tekst angielski. ilo.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-06-07)]., przekład polski
 3. Dz.U. z 1955 nr 38 poz. 236. [dostęp 2015-06-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-06-30)].
 4. tekst angielski. ilo.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-06-06)]., przekład polski