Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich

Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich im. Zofii i Witolda H. Paryskich Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie od 1987 roku zrzesza przewodników tatrzańskich.

HistoriaEdytuj

Początki AKPT sięgają Zrzeszenia Studentów Polskich, którego działalność obejmowała również turystykę. Potrzeba wykwalifikowanej kadry do prowadzenia górskich obozów wędrownych i inicjatywa grupy osób związanej z górami doprowadziła w listopadzie 1955 roku do powstania pierwszego w Polsce Studenckiego Koła Przewodników. Inicjatorem i założycielem Koła był Włodzimierz Kulczycki.

W 1963 roku na mocy porozumienia stało się przewodnickim kołem powiązanym z Okręgową Radą ZSP i Oddziałem Akademickim PTTK, a jego członkowie mogli przystąpić do państwowych egzaminów. Pierwsze państwowe uprawnienia przewodników tatrzańskich członkowie Koła uzyskali w 1966 roku (14 osób). Rok później Koło przybrało oficjalną nazwę: Studenckie Koło Przewodników Górskich – SKPG, zrzeszające przewodników tatrzańskich, beskidzkich i terenowych.

Stworzenie oficjalnych struktur umożliwiło dynamiczny rozwój Koła, kolejne szkolenia, kursy, egzaminy spowodowały, że już w 1978 roku liczba przewodników tatrzańskich zwiększyła się do 95 (w tym 5 klasy I i 17 klasy II), a w 1993 do 150 (w tym 7 klasy I i 24 klasy II). W wyniku kolejnych przemian przewodnicy tatrzańscy SKPG utworzyli w 1981 roku Sekcję Przewodników Tatrzańskich a w 1987 roku powstało istniejące do dziś Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich – AKPT, które do dziś działa w strukturach Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie. W 2002 roku AKPT przyjęło za swoich patronów wybitnych znawców Tatr – Zofię i Witolda H. Paryskich.

Obecnie AKPT liczy 229 członków, w tym 151 przewodników tatrzańskich z aktualnymi uprawnieniami państwowymi. W tym 8 przewodników klasy I, 19 przewodników klasy II i 124 przewodników klasy III. AKPT jest zrzeszone w Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego, które reprezentuje wszystkie środowiska przewodników tatrzańskich.

Kursy przewodników TatrzańskichEdytuj

AKPT posiada stałe upoważnienie Wojewody Małopolskiego do organizowania, kursów przygotowujących do egzaminu państwowego na przewodnika turystycznego górskiego tatrzańskiego klasy III zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 roku. Kurs trwa dwa lata i jest zakończony wewnętrznym egzaminem teoretycznym i praktycznym. Dzięki działalności szkoleniowej AKPT/SKPG uprawnienia przewodnika tatrzańskiego uzyskało ponad 200 osób. Do najbardziej aktywnych instruktorów SKPG/AKPT należeli: Jerzy Zięba, Edward Jarosz, Andrzej Kołodziejczyk, Krzysztof Marcinkowski, Jacek Mizerski, Adam Marasek, Janusz Kondyjowski, Marek Świerczyński, Piotr Michalski, Wiesia Nocuń-Wczelik, Krzysztof Kulesza, Wojtek Kiełb, Kazimierz Liszka, Zbyszek Markowski.

Szkolenia wewnętrzne i imprezy cykliczneEdytuj

AKPT regularnie organizuje wycieczki szkoleniowe dla członków Koła, poświęcone tematom przydatnym zarówno w praktyce przewodnickiej, jak i interesujące dla wszystkich chodzących po górach. Szkolenia wewnętrzne są organizowane minimum cztery razy do roku – szkolenie zimowe w okolicach stycznia, wiosenne w kwietniu, letnie w czerwcu i jesienne w październiku.

Członkowie honorowi AKPTEdytuj

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj