Kurs przewodnicki

szkolenie dające uprawnienia przewodnika turystycznego

Kurs przewodnicki – szkolenie dające uprawnienia przewodnika turystycznego - górskiego, miejskiego lub terenowego. Pod względem terenu uprawnień w Polsce wyróżnia się obecnie:

Szkolenia tego typu organizują Koła Przewodnickie w całej Polsce. Pierwszy kurs przewodnicki odbył się w 1956 w Michałowicach (Karkonosze)[1]. Po ukończeniu kursu przystępuje się do egzaminu państwowego. W przypadku przewodników górskich zaczyna się od stopnia przewodnika górskiego III klasy. Warunki i program szkolenia przewodników turystycznych, w tym górskich, w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2004 roku.

Oprócz tego organizuje się osobne kursy dla przewodników do oprowadzania po obiektach specjalnych (muzea, kopalnie, jaskinie).

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. z 2014 r. poz. 869)
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U. z 2014 r. poz. 868)
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz.U. z 2014 r. poz. 862)
  • Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie - organizator kursu przewodników górskich