Karkonosze

Pasmo górskie

Karkonosze (łac. Askiburgion[1]; pol. n. tradyc. do 1946 Góry Olbrzymie, również Karkonosze[2], cz. Krkonoše, śl.-niem. Riesageberge[3], niem. Riesengebirge, ang. Giant Mountains) (332,37) – najwyższe pasmo górskie Sudetów i zarazem Czech rozciągające się na przestrzeni ok. 40 km (od Przełęczy Szklarskiej na zachodzie do Przełęczy Lubawskiej na wschodzie). Szerokość pasma waha się od 8 do 20 km. Karkonosze zajmują powierzchnię ok. 650 km², z czego do Polski należy 185 km² czyli 28,46%. Głównym grzbietem oraz Grzbietem Lasockim przebiega granica polsko-czeska. Najwyższym szczytem jest Śnieżka (1603 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Czech, Sudetów, województwa dolnośląskiego i Śląska.

Karkonosze
cz. Krkonoše
Ilustracja
Panorama Karkonoszy – widok od strony Wielkiego Szyszaka w kierunku Śnieżki
Mapa regionu
Zasięg regionu w obrębie Polski
Krkonose CZ I4A-7.png
Położenie Karkonoszy na mapie Czech
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Masyw Czeski
Podprowincja Sudety z Przedgórzem Sudeckim
Makroregion Sudety Zachodnie
Mezoregion Karkonosze
Krkonoše
Zajmowane
jednostki
administracyjne
 Polska
 Czechy

Karkonosze należą do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO i są chronione poprzez utworzenie na ich terenie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Krkonošského národní parku.

Położenie KarkonoszyEdytuj

Karkonosze położone są w Sudetach Zachodnich, stanowiąc ich centralną część. Od północy graniczą z Kotliną Jeleniogórską, od północnego wschodu poprzez Przeł. Kowarską z Rudawami Janowickimi, od wschodu ze wzgórzami Bramy Lubawskiej (Kotliną Kamiennogórską), od południowego wschodu poprzez Przełęcz Lubawską z Górami Kruczymi, od południa z Podgórzem Karkonoskim i od zachodu poprzez Przeł. Szklarską z Górami Izerskimi[4].

Przebieg granicy pasmaEdytuj

Zachodnia granica Karkonoszy z Górami Izerskimi przebiega od wsi Horní Sytová (na północny zachód od Jilemnic) wzdłuż rzeki Izery, jej lewego dopływu Mumlawy i Mielnicy do Przełęczy Szklarskiej, a dalej wzdłuż górnego biegu Kamiennej do jej skrętu na wschód.

Granica północna biegnie wzdłuż Kamiennej przez Szklarską Porębę do Piechowic, oddzielając je od Gór Izerskich. Dalej na wschód biegnie ona u podnóża Pogórza Karkonoskiego przez Sobieszów, Podgórzyn, Sosnówkę, Głębock, Miłków, Ścięgny, Krzaczynę do Kowar, cały czas oddzielając je od Kotliny Jeleniogórskiej.

Granica wschodnia biegnie ku SE przez Kowary wzdłuż potoku Jedlicy do Podgórza, gdzie skręca ku wschodowi, osiąga Przełęcz Kowarską i schodzi do górnej części Ogorzelca. Na tym odcinku Karkonosze graniczą z Rudawami Janowickimi. Z Ogorzelca granica skręca na południowy zachód, w górę wzdłuż górnego biegu potoku Świdnik do Rozdroża Kowarskiego. Od Rozdroża Kowarskiego biegnie w dół, najpierw na południe, a później na południowy wschód, wzdłuż potoku Złotna przez Klatkę do Jarkowic. Z Jarkowic biegnie na południe przez Opawę i Niedamirów do miejsca gdzie rzeka Bóbr przekracza granicę państwową. Po stronie czeskiej wschodnia granica biegnie od granicy państwowej przez północne przedmieścia Žacléřa, Lampertice, Bernartice, Křenov do przedmieścia TrutnovaPoříčí. Na wschód od Karkonoszy leżą Wzgórza Bramy Lubawskiej, będące częścią Kotliny Kamiennogórskiej oraz Žacléřská vrchovina.

Granica południowa biegnie od Poříčí przez Trutnov, Mladé Buky, Lánov, Vrchlabí, wsie Víchová nad Jizerou, Horní Sytová, oddzielając je od Podgórza Karkonoskiego.

Panorama Karkonoszy z Szybowcowej Góry w Górach Kaczawskich
Panorama Karkonoszy z Gór Kaczawskich

Rzeźba KarkonoszyEdytuj

 
Równia pod Śnieżką widziana ze Śnieżki
 
Zima w Karkonoszach
 
Skałki w Karkonoszach

W rzeźbie Karkonoszy wyróżnia się dwa grzbiety o przebiegu wschód-zachód oraz grzbiety południowe, tzw. „Rozsochy” o przebiegu południkowym. W północnej części leży Pogórze Karkonoskie oddzielone od Grzbietu Śląskiego Karkonoskim Padołem Śródgórskim.

Główny Grzbiet KarkonoszyEdytuj

Główny Grzbiet Karkonoszy rozciąga się od Przełęczy Szklarskiej do Przełęczy Okraj; dzieli się na Grzbiet Śląski, Grzbiet Czarny i Grzbiet Kowarski. Biegnie nim granica polsko-czeska.[potrzebny przypis][5]

Czeski GrzbietEdytuj

Na południe od niego rozciąga się równoległy, nieco krótszy Czeski Grzbiet, przecięty w połowie długości przełomową doliną Łaby.

Grzbiety południoweEdytuj

Poprzecznie do Głównego i Czeskiego Grzbietu biegną grzbiety południowe, zwane po czesku Krkonošské rozsochy.

Są to, od zachodu: Vilémovská hornatina, Vlčí hřbet, Žalský hřbet i Černohorská hornatina, odchodzące na południe od Czeskiego Grzbietu.

Od Śnieżki (Czarny Grzbiet) odchodzi grzbiet zwany Růžohorská hornatina, oddzielony od Czeskiego Grzbietu i Černohorske hornatiny doliną Úpy.

Od Kowarskiego Grzbietu w kierunku południowym odchodzi Lasocki Grzbiet, którym również biegnie granica polsko-czeska oraz leżące na jego przedłużeniu ku południowi Rýchory.

Wszystkie grzbiety o południkowym przebiegu, poza granicznym Lasockim, leżą całkowicie w Czechach.

Karkonoski Padół ŚródgórskiEdytuj

Na północ od Śląskiego Grzbietu znajduje się Karkonoski Padół Śródgórski – głębokie obniżenie oddzielające go od Pogórza Karkonoskiego.

Pogórze KarkonoskieEdytuj

Pogórze Karkonoskie leży pomiędzy Karkonoskim Padołem Śródgórskim na południu i Kotliną Jeleniogórską na północy. Składa się z wielu masywów poprzecinanych przełomowymi dolinami potoków.

SkałkiEdytuj

Charakterystycznym elementem karkonoskiego krajobrazu są malownicze formy skalne, zwane tu skałkami. Łącznie można wyróżnić co najmniej 150 grup skalnych i pojedynczych skałek, różnej wielkości, kształtu i wysokości sięgającej do 25 m (np. Pielgrzymy). Z racji fantastycznych kształtów i związanych z nimi legend, skałki przybrały osobliwe nazwy: Ptasie Gniazda, Skalna Brama, Owcze Skały, Końskie Łby, Twarożnik, Kukułcze Skały, Borówczane Skały, Paciorki, Bażynowe Skały, Słonecznik, Kotki, Szwedzkie Skały i in.

Kotły polodowcoweEdytuj

Ochłodzenie w plejstocenie z jednoczesnym obniżeniem granicy wiecznego śniegu do wysokości 1000–1200 m n.p.m. spowodowały powstanie w Karkonoszach lokalnego zlodowacenia górskiego. W jego następstwie na północnym stoku Karkonoszy powstało 6 kotłów lodowcowych. Poczynając od zachodu są to: 2 bliźniacze Śnieżne Kotły (Mały i Wielki), Czarny Kocioł Jagniątkowski, Kocioł Wielkiego Stawu, Kocioł Małego Stawu i Kocioł Łomniczki. Po południowej stronie występują: Labský důl, Kotelní jámy, Úpská Jáma, Studniční jámy, Modrý důl i Zelený důl.

Nisze niwalneEdytuj

Ponadto, na północnym stoku Karkonoszy, występują nisze niwalne (ich rozwój w plejstocenie determinowały płaty firnu i śniegu). Największymi, co do rozmiarów, są nisze pod Szrenicki Kocioł, Łabski Kocioł, kocioł pod Śmielcem, kocioł pod Tępym Szczytem, Kocioł Smogorni i nisza Biały Jar.

SzczytyEdytuj

Osobny artykuł: Lista szczytów Karkonoszy.
Karkonosze widziane z odległości ok. 50 km z Pogórza Izerskiego

W Karkonoszach znajduje się blisko 100 szczytów o wysokości przekraczającej 1000 m n.p.m.

  Szczyty Karkonoszy o wysokości ponad 1000 m n.p.m.
Lp. Szczyt Wysokość
m n.p.m.
Kraj
1 Śnieżka (cz. Sněžka, niem. Schneekoppe) 1603    
2 Luční hora (pol. Łączna Góra) 1555  
3 Studniční hora (pol. Studzienna Góra) 1554  
4 Wielki Szyszak (cz. Vysoké kolo) 1509    
5 Smogornia (cz. Stříbrný hřbet, niem. Mittagsberg) 1490  
6 Vysoká pláň 1490  
7 Łabski Szczyt (cz. Violík lub Labský štít) 1472    
8 Mały Szyszak (cz. Malý Šišák) 1440    
9 Kotel (pol. Kocioł) 1435  
10 Stříbrné návrší 1433    
11 Śmielec (cz. Velky Šišak, niem. Grosse Sturmhaube) 1424  
12 Zadní planina 1423  
13 Harrachovy kameny 1421  
14 Krakonoš 1421  
15 Czeskie Kamienie (cz. Mužské kameny) 1417    
16 Śląskie Kamienie (cz. Dívčí kameny) 1413    
17 Vrbatovo návrší 1412  
18 Czarna Kopa (cz. Svorová hora) 1411    
19 Zlaté návrší 1411  
20 Růžová hora 1396  
21 Kopa nad Moreną 1390  
22 Kozí hřbety – V 1387  
23 Tępy Szczyt (niem. Kleines Rad) 1387  
24 Sokolnik (cz. Sokolník, niem. Tefelsteinpaltte) 1384    
25 Kopa (niem. Kleine Koppe) 1377  
26 Liščí hora (pol. Lisia Góra) 1363  
27 Szrenica (niem. Reifträger) 1361  
28 Lysá hora 1344  
29 Stoh 1324  
30 Železný vrch 1321  
31 Kozí hřbety 1318  
32 Světlý vrch 1314  
33 Ptačí kámen 1310  
34 Černá hora (pol. Czarna Góra) 1299  
35 Kamiennik (cz. Luboch, niem. Lubochberg) 1296    
36 Skalny Stół (cz. Tabule, niem. Tafelstein) 1282    
37 Czoło (niem. Kammsteig) 1269    
38 Světlá 1244  
39 Zrcadla 1243  
40 Kamenec 1238  
41 Zielarz 1236  
42 Medvědín (pol. Medwiedin) 1235  
43 Mumlawski Wierch (cz. Mumlavská hora, niem. Mummelberg) 1217    
44 Ptasi Kamień (cz. Čihadlo, niem. Im Löchel) 1214    
45 Plešivec 1210  
46 Plešivec – V 1199  
47 Přední planina 1198  
48 Zadní Plech 1210  
Lp. Szczyt Wysokość
m n.p.m.
Kraj
49 Łysocina (cz. Lysečinská hora, niem. Kolbenberg) 1188    
50 Signál 1175  
51 Jelení hora 1171  
52 Krukowa 1170  
53 Slatinná stráň 1153  
54 Vlčí hřeben – S 1140  
55 Lesní hora 1129  
56 Vlčí hřeben 1124  
57 Vlčí hřeben – J 1119  
58 Jakšín 1115  
59 Sucha Góra (niem. Dürrerberg) 1113  
60 Pěnkavčí vrch 1105  
61 Ostroga 1089  
62 Garb 1087  
63 Dlouhý hřeben 1085  
64 Mechovinec 1081  
65 Kraví hora 1071  
66 Przedział (niem. Scheitberg) 1068  
67 Suszyca (niem. Dürre Hübel) 1061  
68 Mrtvý vrch 1059  
69 Borowa Góra 1056  
70 Hornomísečská skála 1047  
71 Ptasiak (niem. Vogelsberg) 1046  
72 Černá skála 1042  
73 Wołowa Góra (niem. Ochsenberg) 1040  
74 Vlašský vrch 1038  
75 Dvorský les 1036  
76 Harrachova skála 1036  
77 Šeřín 1036  
78 Zadní Žalý 1036  
79 Preislerův kopec 1035  
80 Kozlí hřbet 1034  
81 Bílý vrch 1033  
82 Hromovka 1031  
83 Dlouhý hřeben – S 1030  
84 Jelení vrch 1024  
85 Čertova hora (pol. Czarcia góra) 1021  
86 Přední Žalý 1019  
87 Pevnost 1012  
88 Kutná – J 1009  
89 Mravenečník 1005  
90 Dzwonkówka 1004  
91 Turek 1003  
92 Janova skála 1002  
93 Javor 1002  
94 Kutná 1002  
95 Struhadlo 1002  
96 Špičák 1001  
97 Janova skála – SZ 1000  

PrzełęczeEdytuj

  Ważniejsze przełęcze Karkonoszy
Lp. Przełęcz Wysokość
m n.p.m.
Kraj
1 Modré sedlo 1498  
2 Przełęcz pod Śnieżką 1394    
3 Przełęcz pod Śmielcem 1390    
4 Czarna Przełęcz 1350    
5 Kotelské sedlo 1311  
6 Mokra Przełęcz 1291    
7 Svinské louže 1212  
8 Przełęcz Karkonoska (cz. Slezské sedlo) 1198    
9 Dołek (cz. Slezské sedlo) 1178    
10 Przełęcz Sowia (cz. Soví sedlo) 1164    
Lp. Przełęcz Wysokość
m n.p.m.
Kraj
11 Sokol 1084  
12 Przełęcz Okraj 1046    
13 Rozdroże pod Przedziałem 1030  
14 Cestník 1003  
15 Przełęcz Szklarska 886  
16 Rovinka 851  
17 Przełęcz pod Czołem 819  
18 Przełęcz Kowarska 727  
19 Křížovky 722  
20 Przełęcz Lubawska (cz. Královecké sedlo) 516  

Budowa geologiczna KarkonoszyEdytuj

 
Śnieżka 1603 m n.p.m.
 
Widok na Szrenicę

Karkonosze należą do jednostki geologicznej zwanej blokiem karkonosko-izerskim. W skład bloku karkonosko-izerskiego wchodzą również Góry i Pogórze Izerskie, Kotlina Jeleniogórska oraz Rudawy Janowickie. Same Karkonosze zbudowane są ze skał masywu karkonoskiego i wschodniej osłony granitu karkonoskiego.

Granit karkonoskiEdytuj

Pierwszy raz słowa granit, w odniesieniu do Karkonoszy, użył w 1777 Peter Simon Pallas – zoolog i botanik niemiecki. Pierwszą mapę geologiczną plutonu karkonoskiego sporządził w 1813 K.von Raumer. Duże zasługi dla tektoniki masywów granitowych położył Hans Cloos – niemiecki geolog, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zachodnia część głównego grzbietu gór i północne pogórze jest zbudowane z granitu warycyjskiego. Łączna powierzchnia masywu wynosi ok. 650 km², z czego na terytorium Polski znajduje się niecała 1/3 – ok. 185 km². W Polsce jest on nazywany granitem karkonoskim, a w Czechach karkonosko-izerskim. Z granitu karkonoskiego zbudowane jest w całości Pogórze Karkonoskie, Karkonoski Padół Śródgórski i Śląski Grzbiet oraz północno-zachodnie fragmenty Czarnego Grzbietu, północne Kowarskiego Grzbietu i północna część Czeskiego Grzbietu. Po stronie czeskiej z granitu zbudowane są północno-zachodnie części Karkonoszy i prawie całe Góry Izerskie.

Skały metamorficzneEdytuj

Wschodnia osłona granitu karkonoskiego zbudowana jest ze skał metamorficznych proterozoicznych: gnejsów, granitów rumburskich, łupków łyszczykowych i amfibolitów oraz staropaleozoicznychordowickich i sylurskich: gnejsów, amfibolitów, fyllitów, zieleńców, marmurów i in. Tworzy ona południową i wschodnią część Karkonoszy – południowe fragmenty Czeskiego Grzbietu, Krkonošské rozsochy, prawie cały Czarny Grzbiet ze Śnieżką, Kowarski Grzbiet i Lasocki Grzbiet.

Paleozoiczne serie osadoweEdytuj

Południowo-wschodnie fragmenty Karkonoszy (Lasockiego Grzbietu oraz Rýchor) zbudowane są z osadowych serii skalnych należących do niecki śródsudeckiej: zlepieńców, piaskowców, mułowców i łupków ilastych.

Również niewielkie fragmenty na południowych krańcach Karkonoszy, graniczące z Podgórzem Karkonoskim zbudowane są ze skał osadowych – piaskowców i zlepieńców oraz skał wulkanicznychporfirów, melafirów i ich tufów, pochodzących z górnego karbonu i dolnego permu.

BazaltyEdytuj

W trzeciorzędzie, prawdopodobnie w późnym oligocenie (ok. 26 mln lat temu) powstały żyły bazaltowe, przede wszystkim w Śnieżnych Kotłach[6], a także w kilku innych miejscach, gdzie znaleziono bloczki bazaltu.

Osady czwartorzędoweEdytuj

Najstarszymi utworami czwartorzędowymi mogą być preglacjalne żwiry, występujące na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej i być może w dolinach potoków na Pogórzu Karkonoskim, gdzie są przykryte młodszymi osadami.

Osadami plejstoceńskimi są gliny z głazami i głazy moren czołowych, bocznych i moreny dennej, piaski i żwiry rzeczne i wodnolodowcowe, rumosze skalne i gołoborza.

W czwartorzędzie, częściowo w plejstocenie, a częściowo w holocenie powstały zwietrzeliny ziarniste („kasza granitowa”) oraz gliny zboczowe z rumoszem skalnym.

W holocenie powstały głazy i bloki piargów, żwiry, piaski i mułki rzeczne, mady, torfy i namuły torfiaste.

Rozwój budowy geologicznejEdytuj

Skały proterozoiczne i staropaleozoiczne, pierwotnie pochodzenia osadowego, wulkanicznego i magmowego, zostały razem przefałdowane i zmetamorfizowane w czasie orogenezy waryscyjskiej.

Pod koniec waryscyjskich ruchów górotwórczych, w górnym karbonie nastąpiła intruzja granitu karkonoskiego. Spowodowała ona m.in. przeobrażenie najbliżej leżących łupków w hornfelsy.

Potem nastąpił okres denudacji i erozji, trwający przez perm, całą erę mezozoiczną oraz część trzeciorzędu, który doprowadził do zniszczenia skał okrywy i odsłonięcia głębinowych granitów.

Zasadniczy masyw został ponownie wydźwignięty w czasie orogenezy alpejskiej (trzeciorzęd), ale jego poszczególne części zostały podniesione nierównomiernie, podzielone uskokami i spękaniami, częściowo wypełnionymi przez skały wylewne. Ruch ten objął Karkonosze, Góry Izerskie i Rudawy Janowickie i Góry Kaczawskie, ale Kotlina Jeleniogórska nie została podniesiona.

Po spowolnieniu alpejskich ruchów górotwórczych nastąpił okres silnej erozji, najpierw w warunkach ciepłego i wilgotnego klimatu, później klimatu peryglacjalnego.

Wyraźne przemodelowanie nastąpiło w czasie zlodowaceń i po stopieniu lądolodu i lodowców górskich. Powstały wtedy najbardziej atrakcyjne elementy rzeźby Karkonoszy, nadające niektórym ich fragmentom znamiona wysokich gór typu alpejskiego. Najbardziej charakterystycznymi śladami tego okresu są kotły polodowcowe o skalistych ścianach, u których podnóży leżą stożki usypowe i napływowe, niżej zaś osady moreny denne, czołowe i boczne, stawy i jeziora cyrkowe, średnie i wysokie torfowiska. W miejscach, gdzie dostawa śniegu była niewystarczająca, powstały nisze niwalne.

Wietrzenie w wysokogórskim, niemal polarnym, klimacie doprowadziło do powstania znamiennych wieńców gruzowych, kopców darniowych (thufurów), gruntów strukturalnych, gołoborzy, rynien gruzowych, a przede wszystkim niezliczonych skałek, którymi Karkonosze są wręcz usiane i które stanowią o ich turystycznej atrakcyjności. Następowało ono w warunkach klimatu peryglacjalnego, głównie w plejstocenie, a częściowo i obecnie (w holocenie). Na ich powierzchniach można znaleźć dobrze wykształcone kociołki wietrzeniowe, a w łożyskach rzek i potoków – marmity, czyli garnki polodowcowe, będące lejowatymi zagłębieniami w skałach koryta o średnicach oraz głębokościach dochodzących nawet do kilku metrów. Wytworzone zostały głównie w okresie polodowcowym przez wirujące w wodzie kamienie, żłobiące studzienki.

GlebyEdytuj

Na terenie Karkonoszy zróżnicowanie gleb jest wypadkową oddziaływania skał macierzystych, roślin, zwierząt, klimatu, wód powierzchniowych, ukształtowania terenu i działalności gospodarczej człowieka. Występuje tu duże zróżnicowanie gleb, lecz dominującym elementem są gleby charakterystyczne dla lasów i użytków leśnych – zajmują one ponad ½ powierzchni. Można wyróżnić kilka jednostek taksonomicznych gleb: tereny bezglebowe (gołoborza), gleby inicjalne skaliste (litosole), gleby inicjalne luźne (regosole) i słabo wykształcone (rankery), gleby brunatne kwaśne, gleby płowe właściwe, gleby bielicowe, gleby gruntowo-glejowe, gleby torfowe i kompleksy gleb gruntowo-glejowo-torfowych.

WodyEdytuj

 
Wodospad Kamieńczyka zimą

RzekiEdytuj

Głównym Grzbietem i Lasockim Grzbietem przebiega dział wód między Morzem Bałtyckim a Morzem Północnym. Polska strona prawie w całości leży w dorzeczu Odry. Odwadniana jest przez Bóbr i jego dopływy: Złotną, Kamienną z Kamieńczykiem, Szklarką, Wrzosówką i innymi oraz Łomnicę z Jedlicą, Łomniczką i innymi. Czeska część, poza okolicami Žacléřa, należy do dorzecza Łaby (czes. Labe). W czeskich Karkonoszach znajdują się jej źródła. Największe dopływy Łaby, to: Mała Łaba, Úpa, Izera i Mumlava.

WodospadyEdytuj

Na wielu potokach występują wodospady, z których najbardziej znane, to: Wodospad Kamieńczyka, Wodospad Szklarki, Wodospad Podgórnej, Kaskada Myi, Wodospad Wrzosówki, Wodospady Łomniczki, Wodospad Piszczaka, a po stronie czeskiej Mumlavský vodopád, Wodospad Łaby, Wodospad Panczawy.

JezioraEdytuj

Po polskiej stronie znajdują się jeziora polodowcowe Wielki Staw i Mały Staw oraz niewielkie Śnieżne Stawki[7]. Po stronie czeskiej znajduje się tylko jedno, niewielkie, jezioro polodowcowe – Mechové jezírko[8].

TorfowiskaEdytuj

Torfowiska są dość liczne w Karkonoszach, tylko w polskiej części zajmują 85 ha. Większość z nich koncentruje się w strefie regla górnego i w dolnej części piętra kosodrzewiny. Są to minerotroficzne (główny typ zasilania – wody gruntowe) torfowiska stokowe o łącznej powierzchni 65 ha (dane dla polskiej części gór). Ponieważ wody gruntowe dostarczają pokaźną ilość substancji odżywczych, to zespół florystyczny jest w tych zbiornikach bogaty. Największą ilość tego typu torfowisk notuje się po polskiej stronie Karkonoszy w rejonie Mumlawskiego Wierchu, Słonecznika, Pielgrzymów i Schroniska „Odrodzenie”.

Drugą grupą torfowisk, obejmującą łącznie 20 ha po polskiej stronie gór, są torfowiska wysokie strefy subalpejskiej. Są to dość ubogie florystycznie zbiorniki ombro-minetroficzne i ombrotroficzne, a więc zasilane przede wszystkim przez opady. Występują tu m.in. rośliny reliktowe związane ze zlodowaceniami oraz turzyca patagońska, nieznana, poza tym obszarem, w Polsce. Największym zbiornikiem z tej grupy jest torfowisko na Równi pod Śnieżką[9].

Po stronie czeskiej najbardziej znane są torfowiska na północnych zboczach Černe hory, na Bíle louce oraz Łabskiej Łące.

FloraEdytuj

Chociaż szata roślinna Karkonoszy została znacznie przekształcona przez działalność człowieka, należy do najbogatszych i najcenniejszych w całych Sudetach. Góry te, mimo niewielkiej wysokości, posiadają wyraźnie ukształtowane i zróżnicowane piętra roślinne. Ze względu na ostry klimat, położone są one nawet o kilkaset metrów niżej niż w innych górach wysokich (choćby Tatrach). Przeważnie im wyższe piętro, tym lepiej zachowana jest pierwotna przyroda, ale w Karkonoszach szczytowe i grzbietowe partie są łatwo dostępne i zostały już znacznie przekształcone przez człowieka.

Piętro podgórskieEdytuj

Piętro podgórskie (do ok. 500 m n.p.m.) zostało praktycznie w całości zamienione w łąki i pola uprawne, występują tylko nieliczne zagajniki mieszane. Niewielkie partie pierwotnego typu lasów występują w okolicy Wodospadu Szklarki (bór świeży) i na Chojniku (grądy)[9].

Piętro regla dolnegoEdytuj

Piętro regla dolnego (do ok. 1000 m n.p.m.) dawniej stanowiły lasy mieszane, z przewagą buka, zaś obecnie zostały w większości zastąpione borami świerkowymi. Pierwotne fragmenty regla dolnego zachowały się w rejonie enklaw parku narodowego – w górnych partiach Chojnika i w okolicach Wodospadu Szklarki. Bardzo zróżnicowana jest roślinność łąk regla dolnego[9].

Piętro regla górnegoEdytuj

Piętro regla górnego (do ok. 1250 m n.p.m.) stanowiły zwarte lasy świerkowe, później częściowo zastąpione świerkami sadzonymi przez człowieka, często z odmian nizinnych, a więc niedostosowanych do tutejszych warunków. Między innymi to stało się przyczyną łatwego ich zniszczenia w końcu lat 70. Tutejsze lasy, od lat narażone na kwaśne deszcze spowodowane przemysłową emisją zanieczyszczeń z licznych niemieckich, czeskich i polskich elektrowni opalanych węglem brunatnym, padły łatwą ofiarą masowo występującej wskaźnicy modrzewianeczki. Larwy tego owada zjadają młode igliwie, w wyniku czego usychają całe wyrośnięte drzewa.

Górna granica lasuEdytuj

Na górnej granicy regla świerki przyjmują postać karłowatą, kształtowaną przez wiejące tu wiatry. Towarzyszą im gatunki typowo górskie, na przykład brzoza karpacka, wierzba śląska, czy jarzębina.

Piętro kosodrzewinyEdytuj

Jeszcze wyżej (do ok. 1450 m n.p.m.) sięga piętro kosodrzewiny (piętro subalpejskie), w którym przeważają połacie tego gatunku sosny górskiej oraz ziołorośla i traworośla. Znaczne partie tej strefy pokrywają murawy bliźniczkowe, np. w rejonie Srebrnego Upłazu[9]. Interesujące są też torfowiska wysokie z niewielkimi stawkami-oczkami.

Piętro alpejskieEdytuj

Wreszcie w najwyższym piętrze alpejskim dominują gatunki zielne (m.in., sit skucina, mietlica skalna, kostrzewa niska) i porosty naskalne (np. wzorzec geograficzny) i naziemne (np. chrobotek i płucnica)[9]. Właśnie roślinność zielna i krzewiasta jest tu gatunkowo najbogatsza i wśród niej występuje najwięcej typowo górskich, chronionych, a czasem nawet endemicznych taksonów.

Rośliny chronioneEdytuj

Do roślin objętych ochroną gatunkową należą: arnika górska, sasanka alpejska, lilia złotogłów, kruszczyk szerokolistny, pierwiosnek maleńki, zawilec narcyzowaty, wawrzynek wilczełyko, dzwonek karkonoski, gnidosz sudecki, skalnica darniowa bazaltowa, przytulia sudecka i.in.

Zobacz też: Endemity karkonoskie.

FaunaEdytuj

Fauna Karkonoszy obejmuje ponad 15 tysięcy gatunków bezkręgowców i 320 gatunków kręgowców, wśród tych ostatnich najwięcej jest ptaków (około 200 gatunków, w tym 150 gniazdujących) i ssaków (blisko 60 gatunków, w tym 19 nietoperzy), płazy i gady mają po 6 gatunków, a ryby zaledwie dwa gatunki (pstrąg potokowy i głowacz białopłetwy)[10].

Stosunkowo uboga jest fauna ślimaków, zwłaszcza po polskiej stronie. Przyczyną są monotonne warunki ekologiczne masywu. Dominują tu gatunki pospolite w okolicznych pasmach, jak również na Niżu. Jedynym reliktem glacjalnym była poczwarówka północna (Vertigo arctica), która prawdopodobnie wymarła. Południowa część Karkonoszy jest bogatsza w malakofaunę ze względu na większą różnorodność skał podłoża – występują tam skały m.in. wapienne oraz skały metamorficzne o różnym składzie, większe nasłonecznienie południowych stoków i być może z powodu większej dostępności tego obszaru po ustąpieniu lodowców i ociepleniu klimatu w holocenie[11].

Świat zwierzęcy Karkonoszy jest skromniejszy niż w przeszłości historycznej, a wynika to z faktu, iż od dawna Karkonosze były penetrowane przez ludzi. Po dużych drapieżnikach w wielu wypadkach pozostały już tylko nazwy, takie jak Niedźwiadki, Wilcza Poręba, Gawry. Do gatunków zanikłych na tym terenie należą m.in. żbik (zanikł w 1896), czy też niedźwiedź brunatny (ostatni okaz zginął w 1804 po północnej (obecnie polskiej) stronie głównego grzbietu, natomiast w czeskiej części nie notowany od 1726). Pojedyncze osobniki niektórych z tych gatunków sporadycznie zachodzą lub przechodzą przez okolice Karkonoszy, ale nie osiedlają się tu na trwałe (niedźwiedzia stwierdzono w latach 90. XX w.)[10]

W ostatnim czasie w Karkonoszach pojawiły się ponownie rysie (wyginęły na przełomie XVIII i XIX wieków, a ich powrót rozpoczął się w 2006 roku) oraz wilki (wytępione w czeskich Karkonoszach w 1842[12], a po północnej stronie gór znacznie wcześniej, bo już w 1761)[a][10]. W 2017 pojawił się orzeł przedni[13] (ostatnie gniazdowanie 1864; jeszcze w latach 30. XIX wieku gnieździł się w rejonie Śnieżnych Kotłów).

Żyje tu natomiast sporo zwierzyny płowej, niżej dzików i drobniejszych ssaków.

Oprócz gatunków, które zanikły na terenie Karkonoszy, pojawiają się i nowe dla tego obszaru zwierzęta. Część z nich migruje naturalnie, np. osiedlił się tu bielik, piżmak i wydra, a także przybyły z Azji jenot[10], ale większość była introdukowana przez człowieka. Z tych sztucznie sprowadzonych zwierząt szczególnie znane są muflony, zwane także owcami górskimi, sprowadzone z Korsyki i Sardynii i wypuszczone w 1899, w następnych latach, aż do 1920, populację wzbogacano nowymi zwierzętami; dziś żyje tu ponad 20 sztuk (dane z 2008)[10].

Niepowodzeniem zakończyły się inne próby introdukcji: świstaka tatrzańskiego (1885), kozicy alpejskiej (1887), pstrąga tęczowego oraz źródlanego (oba na początku XX w.)[10] i reintrodukcji małża perłoródki rzecznej (1965 w Śnieżnym Potoku)[14]. Od 2007 roku, a szczególnie od II dekady XXI wieku prowadzi działania mające na celu reintrodukcję motyla niepylaka apollo, który zanikł w XIX wieku[10].

Najlepiej obecnie przyrodniczo zachowanymi rejonami Karkonoszy są rezerwaty ścisłe oraz podnóża Lasockiego Grzbietu (doliny Złotnej i Srebrnika). W faunie Karkonoszy występują gatunki chronione i endemiczne, których największa liczba przypada na bezkręgowce.

Ostoja ptaków IBAEdytuj

Od 2002 roku BirdLife International uznaje Karkonosze za ostoję ptaków IBA oznaczoną od Czech jako CZ001. W Karkonoszach występują dwa gatunki ptaków o ograniczonym w Czechach zasięgu – siwerniak (Anthus spinoletta) oraz płochacz halny (Prunella collaris). Podczas badań w latach 1991–1994 wykazano gniazdowanie w Karkonoszach 153 gatunków ptaków. BirdLife International wymienia 14 gatunków, które zaważyły na uznaniu Karkonoszy za IBA („trigger species”). Wszystkie to gatunki najmniejszej troski. Są to: cietrzew zwyczajny (Lyrurus tetrix), bocian czarny (Ciconia nigra), pustułka zwyczajna (Falco tinnunculus), trzmielojad (Pernis apivorus), derkacz (Crex crex), gołąb siniak (Columba oenas), puchacz zwyczajny (Bubo bubo), włochatka zwyczajna (Aegolius funereus), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), gąsiorek (Lanius collurio), drozd obrożny (Turdus torquatus), podróżniczek (Luscinia svecica), pleszka zwyczajna (Phoenicurus phoenicurus) i muchołówka mała (Ficedula parva)[15].

KlimatEdytuj

Chociaż Karkonosze nie należą do gór wysokich, klimat w nich panujący odpowiada właśnie europejskim górom wysokim – jest znacznie ostrzejszy, niż wynikałoby to z ich wysokości. Średnia roczna temperatura za lata 1991–2000 dla Śnieżki wynosi +1,0 °C, zaś dla stacji meteorologicznej w dolnym Karpaczu (wysokość 575 m n.p.m.) wynosi +7,4 °C[16]. Natomiast za okres 1881–1930 średnia roczna dla Śnieżki wynosiła 0,1 °C, zaś dla Karpacza dolnego 6,4 °C (pomiarów dokonywano na Śnieżce na wieży na wysokości 1618 m n.p.m., kilkanaście metrów ponad szczytem i ponad miejscem dzisiejszych pomiarów, a w Karpaczu na wysokości 600 m n.p.m.)[17]. Dla Szrenicy temperatura wynosi +1,9 °C[18]. W skali całego XX w. obserwuje się ocieplanie klimatu Karkonoszy, dla Śnieżki w ciągu 100 lat temperatura wzrosła o 0,8 °C[16].

OpadyEdytuj

Roczna suma opadów za lata 1991–2000 na Śnieżce wynosi 1102 mm, jednak jest to wartość zaniżona przez wiatry, a szacowany rzeczywisty opad przekracza 1400 mm. Za ten sam okres opad roczny w dolnym Karpaczu wynosi 1042 mm[19].

Znaczna część opadów to śnieg. W całych Karkonoszach maksimum opadów przypada na lipiec, a na drugim miejscu jest czerwiec w partiach niższych lub grudzień w partiach szczytowych[19].

W Karkonoszach, zwłaszcza w wyższych partiach, duże znaczenie ma tzw. opad poziomy, czyli woda osadzająca się w wyniku kondensacji bezpośrednio na powierzchni ziemi, skał, roślin i różnych przedmiotów w postaci rosy, a przede wszystkim w postaci stałej – szadzi i szronu. Trudno jest ocenić ilość opadu poziomego w bilansie wodnym, ale efekty w postaci szreni lub szadzi, pokrywających lodowymi igiełkami drzewa, skałki i budynki są powszechnie znane i podziwiane.

 
Fen w Karkonoszach

WiatryEdytuj

Jeżeli dodać do tego częste silne wiatry (nierzadko huraganowe), zjawiska fenowe (odpowiednik halnego w Tatrach) i gwałtowne zmiany pogody, to Karkonosze mogą okazać się dla wędrowców bardzo niebezpieczne.

InwersjaEdytuj

Głównie zimą i jesienią, ale i w innych porach roku, zachodzi w Karkonoszach i Kotlinie Jeleniogórskiej zjawisko inwersji, kiedy chłodne powietrze spływa w dół, a wyżej pozostaje cieplejsze. Efektem jest „morze chmur” pokrywające Kotlinę Jeleniogórską, z którego, jak wyspy wznoszą się wyższe wzniesienia oraz otaczające ją góry, na szczytach których świeci słońce.

Stacje meteorologiczneEdytuj

Na przestrzeni ostatnich 130 lat na obszarze polskich Karkonoszy funkcjonowało, w różnych okresach, 19 stacji meteorologicznych. Obecnie obserwacje stanu pogody prowadzi 9 stacji:

  Wykaz stacji meteorologicznych
Lp. Lokalizacja Wysokość bezwzględna
m n.p.m.
Współrzędne geograficzne Rodzaj stacji
1 Śnieżka 1603 50°44′N 15°44′E/50,733333 15,733333 klimatologiczna
2 Szrenica 1331 50°48′N 15°31′E/50,800000 15,516667 klimatologiczna
3 Przełęcz Okraj 1046 50°45′N 15°49′E/50,750000 15,816667 opadowa
4 Bierutowice (Karpacz Górny) 872 50°47′N 15°44′E/50,783333 15,733333 klimatologiczna
5 Jakuszyce 871 50°49′N 15°27′E/50,816667 15,450000 opadowa
6 Karpacz 700 50°46′N 15°45′E/50,766667 15,750000 klimatologiczna
7 Szklarska Poręba 640 50°51′N 15°32′E/50,850000 15,533333 klimatologiczna
8 Przesieka 630 50°48′N 15°40′E/50,800000 15,666667 opadowa
9 Jagniątków 575 50°50′N 15°37′E/50,833333 15,616667 opadowa

Atmosferyczne zjawiska optyczneEdytuj

W Karkonoszach zanotowano następujące atmosferyczne zjawiska optyczne: miraż, widmo Brockenu oraz ognie świętego Elma[20].

Parki narodoweEdytuj

W celu ochrony najcenniejszych elementów tamtejszej przyrody utworzono 16 stycznia 1959 roku Karkonoski Park Narodowy. Po stronie czeskiej 17 maja 1963 powstał Krkonošský národní park. W roku 1992 zostały one włączone do transgranicznego rezerwatu biosfery UNESCO Karkonosze/Krkonoše.

Historia zagospodarowania KarkonoszyEdytuj

Najwcześniej na tym obszarze rozwinęło się poszukiwanie minerałów i rud oraz ich obróbka. W średniowieczu działali tu gwarkowie walońscy. Górnictwu towarzyszyło pozyskanie drzewa i powstawanie łąk na wyrębiskach, które od XVI w. zagospodarowywali pasterze. W dolinach rzecznych od późnego średniowiecza powstawały huty szkła, tzw. „huty leśne”, m.in. w Piechowicach, Szklarskiej Porębie, Harrachovie.

Po stronie czeskiej wielkie znaczenie miał w średniowieczu wyrąb lasu na potrzeby kopalni srebra w Kutnej Horze i spławianie drewna rzekami do Łaby.

Po 1648 górnictwo, poza Kowarami, nie odgrywało już większej roli, natomiast zintensyfikowało się pasterstwo.

W latach 1653-1681 zbudowano na Śnieżce kaplicę[21] katolicką pw. św. Wawrzyńca, która stała się celem okazjonalnych wizyt wiernych, a później turystów. Dla rozwoju turystyki karkonoskiej kluczowe znaczenie miało doprowadzenie kolei do Jeleniej Góry (1867)[22], Kowar (1882)[22], Piechowic (1891), Karpacza (1895)[22] i Szklarskiej Poręby (1902)[22]. W ostatniej ćwierci XIX wieku stworzono sieć szlaków górskich. Zaczęły się rozwijać sporty zimowe, początkowo głównie zjazdy saniami (od 1815 z przełęczy Okraj, później i z innych miejsc), w tym saniami rogatymi i wędrówki na nartach, a później bobsleje (tory w Szklarskiej Porębie i Karpaczu, otworzono odpowiednio w 1907 i 1908) oraz skoki narciarskie (skocznia na Hali Szrenickiej z 1905 i w Karpaczu w 1909)[23]. Długotrwała stagnacja związana z II wojną światową i reżimem stalinowskim w krajach obejmujących Karkonosze zakończyła się w 1956 r. Wkrótce powstały wyciągi krzesełkowe w Karpaczu (1959) i Szklarskiej Porębie (1961), odpowiednio na Kopę i Szrenicę, później zaś mniejsze, ale liczne wyciągi orczykowe[23].

Według niektórych opinii pomimo niewątpliwej odrębności geograficznej w Karkonoszach nie wykształciły się charakterystyczne tylko dla tego regionu odrębności etnograficzne w postaci kultury ludowej, której przejawem byłyby jednolite stroje ludowe, muzyka, taniec, zwyczaje obrzędowe, budownictwo itp.[24]. Inne opinie wskazują na istniejący tutaj w przeszłości "styl karkonoski" w budownictwie domów i zdobieniach, tradycji, a także miejscowy dialekt. Zaczą on zanikać wraz z rozwojem masowej turystyki w XIX wieku, ale w zmniejszonej formie utrzymywał się aż do 1945 roku. Współcześnie rozwój miejscowej kultury hamowany jest przez ekspansję kultury góralskiej związanej z Podhalem[25].

Miejscowości w Karkonoszach i wokół nichEdytuj

  Miejscowości Karkonoszy
  Polska
Lp. Miejscowość
1 Borowice
2 Jelenia Góra
3 Karpacz
4 Kowary
5 Miłków
6 Piechowice
7 Podgórzyn
8 Przesieka
9 Szklarska Poręba
10 Ścięgny
  Czechy
Lp. Miejscowość
1 Harrachov
2 Janské Lázně
3 Pec pod Sněžkou
4 Rokytnice nad Jizerou
5 Svoboda nad Úpou
6 Szpindlerowy Młyn
7 Trutnov
8 Vrchlabí
9 Žacléř

Atrakcje turystyczneEdytuj

Głównymi ośrodkami turystycznymi Karkonoszy są:

Najciekawsze miejsca: Śnieżka, Śnieżne Kotły, Kocioł Łomniczki, Wodospad Szklarki, Wodospad Kamieńczyka, Mały Staw, Zamek Chojnik, Kozí hřbety, Sedmídolí, źródło Łaby.

Główne szlaki turystyczne KarkonoszyEdytuj

Przez pasmo przebiegają następujące szlaki[26]:

  Główny Szlak Sudecki: Hala SzrenickaPrzełęcz KarkonoskaŚląski DomKocioł ŁomniczkiKarpacz biegnący głównym grzbietem Karkonoszy
  Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej: Hala SzrenickaPrzełęcz KarkonoskaŚląski DomŚnieżkaPrzełęcz Okraj, częściowo pokrywający się z poprzednim
  Ścieżka nad Reglami: Hala SzrenickaCzarny Kocioł JagniątkowskiPrzełęcz KarkonoskaPielgrzymy
  Wysoki KamieńZakręt ŚmierciPiechowiceJagniątkówPrzesiekaBorowiceKarpacz GórnySłonecznik

Pochodzenie nazwyEdytuj

Nazwa Karkonosze ma długi rodowód. Pierwsza nazwa gór pojawia się w II w. n.e. – grecki geograf Ptolemeusz, Karkonosze opisał na mapie Korkóntoi (Κορκόντοι). Następnie używane były też nazwy: Montes Niviferi (Góry Śnieżne), Gigantei (Góry Olbrzymie), bądź w języku niemieckim Schneegebirge lub Riesengebirge. W polskich opisach podróżniczych z wieków XVIII-XIX używana jest nazwa Karkonosze (Kornel Ujejski, 1847 r.) jak i Góry Olbrzymie (Wincenty Pol, 1847 r.). Prawdopodobnie nazwa wywodzi się z prastarego pierwiastka Kar, oznaczającego kamień lub górę. Czeskie źródła podają też możliwość pochodzenia oronimu od słowiańskiej zbitki: „krk„/”krak” oznaczającego kosodrzewinę (kosodřevina, kleč) lub ogólnie niskie, poskręcane, górskie zarośla (niem. krummholz) i „noš” – nosić, lub jako słowiańską nazwę utworzoną od celtyckich[b] Korkontoi pierwotnie w formie Korkonьtji, Kьrkontjí, Kьrkonotsi a następnie Krkonoše[27].

CiekawostkiEdytuj

Niektóre sceny z filmu Opowieści z Narnii: Książę Kaspian kręcono w Polsce (zdjęcia plenerowe) – Karkonosze, Wąwóz Kamieńczyka.

Zobacz teżEdytuj

Wykaz literatury uzupełniającej: Karkonosze.

UwagiEdytuj

 1. W literaturze spotyka się również rok 1766 (→ Staffa 1993 ↓).
 2. W literaturze nazywanych też plemieniem germańskim.

PrzypisyEdytuj

 1. Słowianie w historiografii antycznej do połowy VI wieku. 1990, według Ptolomeusza
 2. Łaba, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. V: Kutowa Wola – Malczyce, Warszawa 1884, s. 557.
 3. Konrad Werner, Schlesische Nachrichten:, Eeener aus dam Riesageberge, Königswinter, Nummer 13/2003
 4. Karkonosze. mapa-turystyczna.pl. [dostęp 2020-04-07].
 5. Karkonosze - jakie jest położenie, jakie są główne szczyty Karkonoszy, jakie są najciekawsze miasta w Karkonoszach, jakie są schroniska w Karkonoszach, najbardziej znane wodospady, Karkonoskie jeziora polodowcowe, www.karpacz.com.pl [dostęp 2021-02-03].
 6. Pécskay Z., Lorenc M., Birkenmajer K., Zagożdżon P. P., 2004 – Recent geochronological studies of Tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland. Workshop „Basalts 2004”
 7. Staffa 1993 ↓, s. 223.
 8. Migoń P.: Kotelní jámy, Sudety, 1/172, 2020, s. 18-21
 9. a b c d e Bibliografia rozdziału „Torfowiska”: Przewoźnik L., 2008: Rośliny Karkonoskiego Parku Narodowego. Wydawca Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, ​ISBN 978-83-926933-7-6​.
 10. a b c d e f g Rąpała R., 2008: Zwierzęta w Karkonoskim Parku Narodowym. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra.
 11. Andrzej Wiktor, Ivo Flasar: Ślimaki Karkonoszy (Mollusca: Gastropoda), Przyroda Sudetów Zachodnich, t. 8, Jelenia Góra 2005, s. 67-76, ISSN 1508-6135
 12. Wilki wróciły w Karkonosze. naszesudety.pl, 2017-04-01. [dostęp 2020-04-15].
 13. Anna Zygma: Przyrodnicza sensacja w Karkonoszach!. naszesudety.pl, 2017-06-11. [dostęp 2020-04-15].
 14. Katarzyna Zając, Tadeusz Zając: Plan ochrony perłoródki rzecznej Margaritifera margaritifera Linnaeus, 1758 w Polsce. (PDF). W: Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków [on-line]. iop.krakow.pl, 2007. [dostęp 2020-04-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-24)].
 15. CZ001 Krkonose mountains (Giant mountains). BirdLife Data Zone. [dostęp 2015-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-26)].
 16. a b Mierzejewski 2005 ↓, s. 384.
 17. Tadeusz Steć, Wojciech Walczak: Karkonosze. Monografia krajoznawcza. Wyd. 2 zaktualizowane i poszerzone. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1962, s. 33. OCLC 1150590090.
 18. Szklarska Poręba - Szrenica - szczyt Karkonoszy u stóp miasta., Szklarska Poręba [dostęp 2021-02-03] (pol.).
 19. a b Mierzejewski 2005 ↓, s. 390.
 20. Cyprian Skała: Sudety. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal, 2008, s. 89, seria: Praktyczny Przewodnik - Pascal. ISBN 978-83-7513-135-2. OCLC 297541522.
 21. Jahn 1985 ↓, s. 432.
 22. a b c d Jahn 1985 ↓, s. 463.
 23. a b Raj A., 2008: Karkonoski Park Narodowy. Agencja Fotograficzno-Wydawnicza Mazury na zlecenie KPN, ​ISBN 83-86565-32-2
 24. Lech Rugała: Górale karkonoscy - rzeczywistość czy mit?. ksp.republika.pl. [dostęp 2020-04-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-08-27)].
 25. Dlaczego do dzisiaj nie ma stylu karkonoskiego?. naszesudety.pl, 2015-03-10. [dostęp 2020-04-15].
 26. Hejnice (cz.). [dostęp 2012-01-05].
 27. Pavel Holubec, Historické proměny krajiny Krkonoš, 2003, s. 9 (cz.)

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj