Pasmo górskie

samodzielna grupa górska o wydłużonym kształcie

Pasmo górskie – samodzielna grupa górska o wyraźnie wydłużonym kształcie, mająca grań główną (często wododziałową). W większości przypadków jest ono częścią łańcucha górskiego.

Pasmo Krowiarek

W Polsce pasma górskie należą do trzech łańcuchów górskich: Karpat, Sudetów i Gór Świętokrzyskich. Najwyższym pasmem górskim w Polsce są Tatry Wschodnie (zgodnie z Geoserwisem Tatry Wysokie).

Zobacz też edytuj