Kopalniazakład górniczy zajmujący się wydobyciem (eksploatacją) z ziemi kopalin użytecznych.

Ze względu na sposób wydobycia kopalnie dzieli się na:

Ze względu na rodzaj wydobywanej kopaliny:


Części kopalni głębinowejEdytuj

Nadziemne:

Podziemne: