Zakład górniczy

Zakład górniczy – zgodnie z prawem geologicznym i górniczym – wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wydobywania kopalin ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie z nimi związane obiekty i urządzenia przeróbcze[1].

Ruch zakładu górniczego prowadzi się na podstawie planu ruchu zakładu górniczego, a także zgodnie z zasadami techniki górniczej[1].

Plan ruchu zakładu górniczego określa[1]:

 • strukturę organizacyjną zakładu górniczego, w szczególności przez wskazanie stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu;
  • granice zakładu górniczego;
 • szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia:
  • wykonywania działalności objętej koncesją,
  • bezpieczeństwa powszechnego,
  • bezpieczeństwa pożarowego,
  • bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • racjonalnej gospodarki złożem,
  • ochrony elementów środowiska,
  • ochrony obiektów budowlanych,
  • zapobiegania szkodom i ich naprawy.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072).