Akcja B-1 – akcja przeprowadzona podczas II wojny światowej przez Tajny Hufiec Harcerzy w Gdyni.

Akcja B-1 polegała na wykradzeniu planów niemieckiej bazy marynarki wojennej w Gdyni i przekazaniu ich lotnictwu brytyjskiemu, które w dniach 18–19 grudnia 1944 roku dokonało nalotu, w czasie którego zniszczono wiele okrętów m.in. pancernik „Schleswig-Holstein”. Współorganizatorem akcji był Joachim Joachimczyk, fotograf powstania warszawskiego.


.