Aktywność obywatelska

Aktywność obywatelska – uczestnictwo obywateli w życiu kulturalnym, ekonomicznym, politycznym i społecznym państwa, jak również wspólnoty lokalnej, przejawiające się w podejmowaniu wspólnych działań o charakterze dobrowolnym i świadomym[1].

Udział w komisji wyborczej – przejaw aktywności obywatelskiej

Aktywność obywatelska może być rozumiana jako aktywność społeczna człowieka w kontekście bycia obywatelem państwa demokratycznego. Przejawia się ona między innymi w dbaniu o ład i porządek, reagowaniu na łamanie powszechnie przyjętych zasad, uczestniczeniu w partycypacji społecznej (np. braniu udziału w stowarzyszeniach, czy organizacjach społecznych), aktywnym udziale w wyborach i kontroli władzy, a także w samym sprawowaniu władzy[2].

Przypisy

edytuj
  1. Katarzyna Głąbicka, Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, 2014. s.199, ISBN 978-83-7951-304-8(3)
  2. Ryszard Klamut, Aktywność obywatelska jako rodzaj aktywności społecznej – perspektywa psychologiczna, w: Zeszyty Socjologiczne, nr 1(208)/2013, s.187,194, ISSN 0039-3371