Otwórz menu główne

Alianci (fr. alliance, sojusz) – słowo oznaczające sojuszników, sprzymierzeńców.

Pojawił się podczas I wojny światowej jako określenie Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii i kilku mniejszych państw, będących przeciwnikami państw centralnych (jednak w tym przypadku znacznie częściej stosowany jest termin „ententa”).

Termin „alianci” używany jest przede wszystkim w odniesieniu do członków koalicji antyhitlerowskiej podczas II wojny światowej, choć przeważnie ogranicza się go do państw zachodnich (Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Narodów oraz Stanów Zjednoczonych, a także stworzonych w tych krajach sił zbrojnych Wolnej Francji, Polski i kilku mniejszych państw), które były objęte wspólnym dowództwem[potrzebny przypis].

Oprócz wojen światowych określenie „alianci” można również spotkać w przypadku antyirackich sojuszy z lat 1990/1991 oraz 2003.

Wyraz „alianci” stał się w języku polskim synonimem wyrazów „sojusznicy” i „sprzymierzeńcy”, więc używanie go w kontekstach innych niż wyżej podane nie uchodzi za błąd. Obecnie jednak jest to słowo przestarzałe.