Ambroży (Szewcow)

Ambroży, imię świeckie Andriej Grigorjewicz Szewcow (ur. 9 grudnia 1975 r. w Homlu) – biskup Białoruskiego Egzarchatu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Ambroży
Амвросий
Andriej Grigorjewicz Szewcow
Андре́й Григо́рьевич Шевцо́в
Biskup swietłahorski
Kraj działania  Białoruś
Data i miejsce urodzenia 9 grudnia 1975
Homel
Bisup swietłahorski
Okres sprawowania od 2019
Wyznanie prawosławne
Kościół Rosyjski Kościół Prawosławny
Inkardynacja Eparchia homelska i żłobińska
Śluby zakonne 7 lipca 1995
Diakonat 16 lipca 1995
Prezbiterat 21 maja 1997
Nominacja biskupia 30 sierpnia 2019
Chirotonia biskupia 6 października 2019
Sukcesja apostolska
Data konsekracji 6 października 2019
Miejscowość Moskwa
Miejsce Sobór Chrystusa Zbawiciela
Konsekrator Cyryl
Współkonsekratorzy Paweł (Ponomariow), Arseniusz (Jepifanow), Aleksander (Iszczein), Stefan (Nieszczeret), Beniamin (Tupieko), Dionizy (Porubaj), Tomasz (Mosołow), Sawa (Tutunow)

ŻyciorysEdytuj

W latach 1993–1999 był słuchaczem seminarium duchownego w Mińsku. Podczas nauki, w grudniu 1994 r., wstąpił do nowo otwartego monasteru św. Mikołaja w Homlu i tam 7 lipca 1995 r. złożył wieczyste śluby mnisze przed archimandrytą Antonim (Kuzniecowem), przyjmując imię zakonne Ambroży na cześć św. Ambrożego z Optiny. Od 1995 do 2002 r. pozostawał w tymże klasztorze, pełniąc obowiązki zakrystiana. 16 lipca 1995 r. został wyświęcony na hierodiakona, zaś 21 maja 1997 r. – na hieromnicha, przez biskupa homelskiego i żłobińskiego Arystarcha[1]. W latach 2002–2006 opiekował się cerkwią ikony Matki Bożej „Hodegetria” w Teriusze (rejon homelski), placówką filialną monasteru św. Mikołaja. W 2002 r. otrzymał godność ihumena. W latach 2006–2008 był dziekanem monasteru św. Mikołaja[1].

W grudniu 2008 r. rozpoczął służbę w soborze Świętych Piotra i Pawła w Homlu i objął obowiązki kierownika kancelarii eparchii homelskiej, które wykonywał do 2012 r. W 2010 r. uzyskał stopień licencjata teologii na podstawie pracy poświęconej stosunkom Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i Kościoła Prawosławnego w Ameryce w latach 1970–2009, od 2011 r. był wykładowcą kursów biblijnych i teologicznych prowadzonych przez eparchię homelską. W 2012 r. otrzymał godność archimandryty, a następnie objął obowiązki przełożonego monasteru św. Mikołaja w Homlu[1].

W 2012 r. podjął studia na Kijowskiej Akademii Duchownej, które w 2015 r. ukończył na Mińskiej Akademii Duchownej. Równocześnie był od 2012 r. dziekanem monasterów eparchii homelskiej oraz od 2014 r. przewodniczącym eparchialnej komisji cerkiewno-historycznej[1].

W 2019 r. został nominowany na biskupa pomocniczego eparchii homelskiej z tytułem biskupa swietłahorskiego. Jego chirotonia biskupia odbyła się 6 października 2019 r. pod przewodnictwem patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla, w soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie[1].

PrzypisyEdytuj