Andrzej Kazimierz Puzyna

Andrzej Kazimierz Puzyna herbu Oginiec (zm. w 1701 roku) – kasztelan miński w 1697 roku, starosta upicki w 1687 roku, podkomorzy upicki w latach 1666–1687, wojski upicki w latach 1664–1666.

Andrzej Kazimierz Puzyna
Herb
Oginiec
Data śmierci

1701

Ojciec

Hieronim Puzyna

Matka

Estera Skrobowiczówna

Żona

Eufrozyna Chrząstowska

Dzieci

Michał Puzyna

Syn Hieronima, marszałka upickiego i Estery Skrobowiczównej, skarbnikówny upickiej[1].

Poseł sejmiku poniewieżskiego powiatu upickiego na sejm jesienny 1666 roku. Poseł sejmiku upickiego na sejm nadzwyczajny abdykacyjny 1668 roku[2]. Poseł na sejm 1678/1679 roku[3].

Był elektorem Jana III Sobieskiego z powiatu upickiego w 1674 roku[4].

Żonaty z Eufrozyną Chrząstowską herbu Krzywda, cywunianką birżańską pozostawił liczne potomstwo, m.in. Michała, pisarza wielkiego litewskiego[5].

Przypisy edytuj

  1. Henryk Lulewicz, Puzyna Hieronim z Kozielska h. Oginiec, [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. XXIX, s. 487-488.
  2. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 393.
  3. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 631.
  4. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  5. Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, T. XV, s. 92, 1931.

Bibliografia edytuj

  • Paweł Krakowiak, Dwa Sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 490.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2, Województwo trockie XIV-XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2009, s. 637.