Andrzej Włodarek

polski historyk sztuki

Andrzej Jan Włodarek (ur. 1955 w Częstochowie[1]) – polski historyk sztuki i architektury, nauczyciel akademicki.

Andrzej Włodarek
Data i miejsce urodzenia

1955
Częstochowa

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia architektury
Alma Mater

Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

26 czerwca 1998

Habilitacja

23 czerwca 2003
Instytut Sztuki PAN

Uczelnia

Uniwersytet Jagielloński
Instytut Sztuki PAN
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ŻyciorysEdytuj

Ukończył studia z zakresu filologii rosyjskiej (1980; praca magisterska poświęcona Zinaidzie Gippius) oraz historii sztuki (1985; magisterium dotyczące kościoła w Tyńcu) na Uniwersytecie Jagiellońskim[1]. Doktoryzował się w 1998 na Wydziale Historycznym UJ w oparciu o pracę pt. Bursa Kanonistów na tle architektury budowli fundacji Jana Długosza oraz architektury Krakowa, której promotorem była prof. Klementyna Żurowska[2]. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2003 w Instytucie Sztuki PAN na podstawie rozprawy zatytułowanej Architektura średniowiecznych kolegiów i burs Uniwersytetu Krakowskiego[1].

W latach 1986–1987 pracował w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1987 został zatrudniony w krakowskiej filii Instytutu Sztuki PAN; w jednostce tej doszedł do stanowiska profesora nadzwyczajnego. W 2007 podjął pracę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, przekształconej później w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II[1]. Na uczelni tej objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego[2].

Specjalizuje się w historii architektury średniowiecznej. Wraz z Pawłem Dettlorffem i Rafałem Nestorowem opracował publikację pt. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Miasto Kraków: Śródmieście, ulica Świętego Jana (Warszawa 2015).

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Nota biograficzna na stronie Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII. ihszik.whidk.upjp2.edu.pl. [dostęp 2016-12-07].
  2. a b Dr hab. Andrzej Jan Włodarek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-12-07].