Historia architektury

Historia architekturynauka opisująca estetyczny i techniczny rozwój architektury, a także budownictwa od początków ludzkiej działalności budowlanej do chwili obecnej. Historia architektury zajmuje się także związkami architektury z rozwojem techniki, czynnikami klimatycznymi, ekonomicznymi, socjologicznymi oraz polityczno-ideologicznymi i religijnymi.

Najczęstszym ujęciem historii architektury związanej z europejskim, okcydentalnym kręgiem kulturowym aż do wieku XIX jest periodyzacja posługująca się podziałem na epoki stylistyczne. Według takiego podziału cała działalność budowlana danego okresu i terytorium może być scharakteryzowana i opisana przy pomocy skodyfikowanych cech stylistycznych.

Historykami architektury są zwykle osoby z wykształceniem z dziedziny architektury lub historii sztuki.

Romanizm: Katedra w Moguncji (z elementami gotyckimi)
Neogotyk: Heinrich von Ferstel, Kościół Wotywny w Wiedniu
Architektura art déco inspirowana architekturą polską. Polski pawilon w Paryżu z 1925 (Józef Czajowski)
Architektura Afryki: Wielkie Zimbabwe

Podstawowe epoki i style architektoniczne w europejskim, okcydentalnym kręgu kulturowymEdytuj

Architektura prehistorycznaEdytuj

Architektura starożytnaEdytuj

Architektura średniowieczaEdytuj

Architektura nowożytnaEdytuj

Architektura XIX w.Edytuj

Architektura XX i XXI w.Edytuj

Architektura innych rejonów świataEdytuj