Styl architektoniczny

zespół cech formalnych w architekturze charakterystycznych dla ukształtowania budowli powstałych w danym okresie rozwoju architektury i w danym kręgu kulturowym

Styl architektoniczny – posiadający zasięg regionalny lub międzynarodowy skategoryzowany zespół cech formalnych w architekturze charakterystycznych dla ukształtowania budowli powstałych w danym okresie rozwoju architektury i w danym kręgu kulturowym. Cechy stylów zależą od kanonów kultury i sztuki oraz od aktualnego poziomu techniki budowlanej.

"Sen architekta" Thomasa Cole'a

Główne style w europejskim kręgu kulturowym:

 • klasyczny w starożytnej Grecji – od IX wieku p.n.e.
 • klasyczny w starożytnym Rzymie – od III wieku p.n.e. do V wieku n.e.
 • bizantyjski – V–XVI wiek
 • romański – XI–XIII wiek
 • gotycki – XII–XVI wiek
 • renesansowy – XV–XVII wiek
 • barokowy – XVII–XVIII wiek
 • klasycystyczny – koniec XVII – początek XIX wieku
 • romantyczny, historyzm – początek XIX wieku – 1880
 • secesyjny – koniec XIX – początek XX wieku
 • ekspresjonistyczny – początek XX wieku – 1930
 • modernistyczny – 1910–1980

Popularny podział zjawisk w historii architektury na epoki, w których panowały poszczególne style architektoniczne jest nieścisły i pełen uproszczeń. Takie ujęcie stylu architektonicznego powstało w XIX wieku, w epoce historyzmu, kiedy to korzystano z katalogu poszczególnych stylów dla nadania obiektom wyglądu zewnętrznego. Poszczególne style historyczne były zespołem cech występujących po sobie epok, nie zaś stylami w ścisłym sensie.

Pojęcie to jest niejednoznaczne, jako styl architektoniczny określa się również zamiennie osobisty styl architekta, szkoły architektonicznej lub typowy dla danej epoki architektonicznej język form. Również w stosunku do współczesnych zjawisk w architekturze określenie styl jest nieścisłe.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj