Architekt

zawód
Ten artykuł dotyczy projektanta budowli. Zobacz też: inne znaczenia.

Architekt (łac. architectus, gr. arkhitekton [1]) – specjalista w dziedzinie projektowania i wznoszenia budowli, także inicjator i organizator czegoś. [2].

Wykonawca projektu utworu architektonicznego przy pracy (1893)
Biuro architektoniczne Lyons, Melbourne

Historia

Termin architekt (gr. αρχιτέκτων arkhitekton) pojawia się w zachowanej literaturze z V w. p.n.e. u Herodota, który w ten sposób identyfikował projektanta robót budowlanych i kierownika budowy Akweduktu w Samos, Eupalinosa z Megary[3]. Do czasu rewolucji przemysłowej architekci byli finansowani przez swoich mecenasów. W XIX wieku zaś zaczęli działać niezależnie od nich[4].

Architekt w Polsce

Zawód architekta - specjalisty w dziedzinie projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych (prawne określenie budowli lub małej architektury wraz z instalacjami) został podzielony na specjalności budowlane, którym wydaje się uprawnienia w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonawcą robót budowlanych lub w obu tych zakresach jednocześnie[5].

Polskie uczelnie wyższe przyznają osobom, które ukończyły kierunek studiów architektura, po uzyskaniu dyplomu I stopnia tytuł zawodowy inżynier architekt, a po uzyskaniu dyplomu II stopnia magister inżynier architekt[6][7].

Inżynierowie architekci, magistrowie inżynierowie architekci oraz magistrowie inżynierowie w dziedzinie budownictwa (inżynierii lądowej) mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i członkostwo w IARP. Polska ustawa określa takie osoby architektami. Architekci posiadający uprawnienia budowlane w innych specjalnościach niż architektoniczna w rozumieniu ustawy określani są inżynierami budownictwa i są członkami PIIB.[8].

Architekci w kulturze

 
Architekt i laureat Nagrody Pritzkera, Frank Gehry, który dubbingował samego siebie w serialu Simpsonowie

Zawód architekta jest często przedstawiany w filmach i serialach, jak np.[9]:

Przypisy

  1. Online Etymology of the term „architect” (ang.). [dostęp 2014-05-02].
  2. architekt – Słownik języka polskiego PWN, sjp.pwn.pl [dostęp 2016-01-07].
  3. Louis Callebat. <<Architecte>>: Historie d'un mot. „Voces”. 10/11 (1999/2000), s. 47. Universidad de Salamanca. ISSN 1130-3336 (fr.). 
  4. Artur Jasiński: SARP – historia, tradycja i dzień dzisiejszy. SARP. [dostęp 2015-08-03].
  5. Ustawa prawo budowlane(Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414)
  6. Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej. [dostęp 2016-09-14]. [zarchiwizowane z tego adresu].
  7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861)
  8. Ustawa o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42)
  9. Sebastian Jordana: Fictional Architects in Movies (ang.). ArchDaily. [dostęp 2015-07-16].
  10. Caroline Massie: A Look Back at Ted Mosby's Architectural Career on How I Met Your Mother (ang.). Architect Magazine, 31.03.2014. [dostęp 2015-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu].

Linki zewnętrzne