Andrzej Zakrzewski (prawnik)

Zobacz też: inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Andrzej Jerzy Zakrzewski (ur. 1955) – polski prawnik, profesor nauk prawnych[1], historyk prawa, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w dziejach prawa i ustroju Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Andrzej Zakrzewski
Kraj działania  Polska
profesor nauk prawnych
Doktorat 1989
Uniwersytet Warszawski
Habilitacja 2001 – historia państwa i prawa
Uniwersytet Warszawski
Profesura 2014
dyrektor Instytutu Historii Prawa UW

ŻyciorysEdytuj

W 1989 uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UW stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Położenie społeczne i prawne Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim XV–XVIII w. (promotor: Juliusz Bardach). W 2001 otrzymał na tym samym Wydziale stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: historia państwa i prawa, na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVII–XVIII wieku. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki[1]. W 2014 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych[1][2].

W latach 2002–2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii Prawa WPiA UW[1]. Od 2003 r. kierownik Zakładu Historii Prawa i Ustroju Polskiego w IHP UW. Jest przewodniczącym Komisji Lituanistycznej przy Instytucie Nauk Historycznych PAN. Redaktor naczelny utworzonego w 2015 czasopisma „Rocznik Lituanistyczny[3]. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Czasopisma Prawno-Historycznego[4].

Wybrane publikacjeEdytuj

  • (wstęp) Konstytucja Republiki Litewskiej przyjęta przez obywateli Republiki Litewskiej w referendum przeprowadzonym 25 października 1992 roku, tł. z lit. Henryk Wisner, wstęp Andrzej B. Zakrzewski, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 1994 (wyd. 2 - 2000, wyd. 2 zm. i uaktual. - 2006).
  • Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie - sejmik trocki, Warszawa: "Liber", 2000.
  • (redakcja) Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku: materiały XVIII Konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w dniach 22-23 września 2009 roku, pod red. Urszuli Augustyniak i Andrzeja B. Zakrzewskiego, Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2010.
  • Wielkie Księstwo Litewskie (XVI-XVIII w.). Prawo, ustrój, społeczeństwo, Warszawa: Campidoglio, 2013[5][6].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Andrzej Zakrzewski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2017-06-09].
  2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 115-14-14 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2014 r. poz. 965).
  3. Powołanie czasopisma pt. "Rocznik Lituanistyczny". ihpan.edu.pl. [dostęp 2016-02-17].
  4. Czasopismo Prawno-Historyczne. amu.edu.pl. [dostęp 2017-04-23].
  5. Katalogi Biblioteki Narodowej. alpha.bn.org.pl. [dostęp 2 września 2015].
  6. Wielkie Księstwo Litewskie (XVI-XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo (recenzja)