Andrzej z Buku

Andrzej z Buku (ur. ok. 1393, zm. 1439) – filozof i teolog, profesor Uniwersytetu Krakowskiego. Studiował na tejże uczelni od drugiego półrocza roku akademickiego 1411/1412. W roku 1416 uzyskał stopień bakałarza artium, a w roku 1419 stopień magistra. W latach 1423/1424 i 1425/1426 pełnił urząd dziekana wydziału artium. Bakałarzem teologii został w 1429 lub 1430 roku, a doktorem teologii około roku 1437. W semestrze zimowym 1431/1432 i w semestrze letnim 1436 pełnił urząd rektora Uniwersytetu Krakowskiego. Kustosz kolegiaty pod wezwaniem świętego Floriana co najmniej od roku 1432.

BibliografiaEdytuj

  • Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.

Literatura uzupełniającaEdytuj