Angelariusz (arcybiskup ochrydzki)

Angelariusz, imię świeckie Cwetko Krsteski (ur. 7 kwietnia 1911 w Dolneni, zm. 15 czerwca 1986 w Drenowskiej Klisurze) – drugi zwierzchnik Macedońskiego Kościoła Prawosławnego, sprawował urząd od 1981 do 1986.

Angelariusz
Cwetko Krsteski
Arcybiskup ochrydzki
Kraj działania

Jugosławia

Data i miejsce urodzenia

7 kwietnia 1911
Dołmeni

Data i miejsce śmierci

15 czerwca 1986
Drenowska Klisura

Arcybiskup ochrydzki
Okres sprawowania

1981–1986

Wyznanie

prawosławie

Kościół

Macedoński Kościół Prawosławny

Śluby zakonne

1964

Diakonat

1932

Prezbiterat

1932

Chirotonia biskupia

1975

Grób arcybiskupa Angelariusza

Był synem Kostadina Krsteskiego, prawosławnego duchownego, i jego żony Swezdy. W 1931 ukończył średnią szkołę teologiczną św. Jana Teologa w Bitoli. W roku następnym, w cerkwi św. Dymitra w Bitoli został wyświęcony na diakona. W tym samym roku ożenił się i przyjął święcenia kapłańskie i został proboszczem parafii we wsi Gari. Funkcję tę pełnił do 1937. Następnie od 1937 do 1961 był proboszczem parafii Zwiastowania w Prilepie. W czasie II wojny światowej działał w partyzantce komunistycznej. W latach po II wojnie światowej ukończył studia historyczne na uniwersytecie w Skopju.

Zaangażowany w ruch na rzecz autokefalizacji Kościoła prawosławnego w Macedonii. Uczestniczył w I soborze cerkiewno-narodowym w 1945 i w konferencji macedońskiego duchowieństwa w roku następnym.

W 1961 został skierowany do pracy duszpasterskiej wśród macedońskich emigrantów w Australii. W Melbourne zapoczątkował pierwszą etnicznie macedońską parafię prawosławną i doprowadził do wzniesienia jej świątyni pod wezwaniem św. Jerzego. Do Jugosławii wrócił po trzech latach. W związku ze śmiercią żony złożył wieczyste śluby mnisze, przyjmując imię Angelariusz. Do 1975 prowadził działalność duszpasterską w Priłepie. W wymienionym roku został wyświęcony na biskupa pelagońskiego, wikariusza eparchii prespańsko-bitolskiej. W 1977 objął katedrę debarsko-kiczewską. Cztery lata później, po śmierci arcybiskupa Dosyteusza II, został wybrany nowym arcybiskupem ochrydzkim i zwierzchnikiem Macedońskiego Kościoła Prawosławnego.

Prowadził rozmowy z patriarchą serbskim Hermanem w sprawie uregulowania statusu kanonicznego Macedońskiego Kościoła Prawosławnego i uznania przez Serbski Kościół Prawosławny jego ogłoszonej w 1967 autokefalii. Kontakty te nie zakończyły się porozumieniem między obydwiema strukturami. Arcybiskup Angelariusz angażował się również w inicjatywy ekumeniczne.

Zginął w wypadku samochodowym, wracając z podróży służbowej, na drodze z Priłepu do Skopje 15 czerwca 1986.

BibliografiaEdytuj