Antialkidas

Antialkidas – władca Indo-Greków, panujący ok. 110-100 p.n.e., przypuszczalnie na obszarze Paropamisady i Arachozji. Był następcą Lyzjasza, co potwierdza używanie przez niego na monetach takiego samego monogramu[1].

Srebrna tetradrachma Antialkidasa. Na awersie popiersie władcy trzymającego egidę i oszczep oraz legenda w języku greckim. Na rewersie Zeus z berłem na tle słonia koronowanego przez Nike oraz monogram i legenda w piśmie kharoszthi

Wysłał poselstwo pod przewodnictwem bliżej nieznanego Heliodorosa syna Diona na dwór króla Bhagabhadry w Besnagarze w środkowych Indiach. Poselstwo znane jest z ufundowanej przez Heliodorosa w Besnagarze kolumny ku czci Wisznu, dowodzącej jednocześnie silnego zakorzenienia Indo-Greków w kulturze i religii indyjskiej. Szczegóły poselstwa pozostają nieznane, być może było ono związane z szukaniem sojuszników w rozgrywce politycznej przeciw panującemu w Gandharze i zachodnim Pendżabie Helioklesowi II.

PrzypisyEdytuj

  1. Wayne G. Sayles, Ancient Coin Collecting II: Numismatic Art of the Greek World, Krause Publications, Iola 2007, s. 222.

BibliografiaEdytuj

  • Kalita S., Grecy w Baktrii i w Indiach. Wybrane problemy ich historii, Kraków 2005.