Antoni Skarbek Ważyński herbu Awdaniec (zm. w 1786 roku) – sędzia ziemski oszmiański w 1783 roku, sędzia grodzki oszmiański w 1770 roku, skarbny litewski w latach 17581781, chorąży chorągwi petyhorskiej Najjaśniejszego Królewicza Fryderyka w 1760 roku[1].

W 1764 roku był konsyliarzem województwa trockiego w konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Przypisy

edytuj
  1. Kolęda Warszawska na rok 1760, Warszawa 1760, [b.n.s].

Bibliografia

edytuj
  • Generalna Stanow Wielkiego Księstwa Litewskiego Konfederacya zaczęta w Wilnie Roku 1764 dnia 16 miesiąca kwietnia y Manifesta Pomienioną Konfederacią Poprzeszaiące, [b.n.s]
  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 247.