Archifonem - fonem zawierający zbiór tych cech fonologicznych, które są wspólne parze fonemów opozycji prywatywnej. Archifonem pojawia się w pozycji neutralizacyjnej tj. takiej, w której dana opozycja zanika.

Przykładowo w języku polskim archifonem opozycji t:d ujawnia się w wygłosie, gdzie /d/ traci swoją dźwięczność, a opozycja dźwięczność:bezdźwięczność zanika (zob. ubezdźwięcznienie).