Artur Markowski

polski historyk

Artur Markowski – historyk, specjalista w zakresie historii społecznej XIX wieku, dziejów Żydów w Imperium Rosyjskim oraz przemocy zbiorowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Pracuje w zakładzie Historii XIX wieku, na Wydziale Historii UW oraz jako główny specjalista-historyk w dziale naukowym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Artur Markowski
doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia społeczna XIX w., historia Żydów, historia społeczna
Alma Mater

Uniwersytet w Białymstoku

Doktorat

12 maja 2007

Habilitacja

23 stycznia 2019

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Warszawski
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Życiorys

edytuj

Absolwent historii na Uniwersytecie w Białymstoku[1]. Doktorat obronił w 2007 r. na Uniwersytecie Warszawskim, pod kierunkiem prof. Jerzego Tomaszewskiego. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w styczniu 2019 r. (Rada Wydziału Historycznego UW). W swoim dorobku posiada blisko osiemdziesiąt prac poświęconych historii społecznej XIX wieku, w większości dziejom Żydów w Królestwie Polskim i Rosji, po polsku, angielsku i rosyjsku. W latach 2011–2016 członek redakcji „Studia Judaica[2]. Uczestnik stypendiów naukowych w USA, Anglii, Izraelu i Rosji[3]. Kierował w latach 2012–2016 międzynarodowym projektem badawczym, którego celem była wszechstronna analiza pogromów Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku[4]. Jest redaktorem naczelnym serii „Źródła do dziejów Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (do 1939 roku)”.

Publikacje

edytuj
 • Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki 1906 roku, Warszawa 2018.
 • Między Wschodem a Zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2008. (wydanie elektroniczne 2017 r.)
 • I. Chorosz, Podróż po przemysłowej strefie osiedlenia i Polski przemysł włókienniczy. Żydowskie zakłady i robotnicy, (seria: Źródła do dziejów Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (do 1939 r.) przeł. J. Szumski, wstęp i oprac. A. Markowski, Warszawa 2019 (w druku).
 • Sztetł – wspólne dziedzictwo. Szkice z dziejów Żydów Europy Środkowo – Wschodniej, Białystok 2003 (z Wojciechem Śleszyńskim)
 • Narody i polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu, Warszawa 2010 (z Augustem Grabskim)
 • Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Słownik encyklopedyczny (publikacja elektroniczna) ISBN 978-83-943652-0-2 (z Marzeną Szugiero)
 • Tomaszewski Jerzy, Żydzi w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2016 (wybór i oprac. wspólnie z Szymonem Rudnickim).
 • „Studia Judaica”: Jews, Violence and Revolution 1905 , 2017, nr 39 (ze Scottem Ury`m).

Przypisy

edytuj
 1. IH UW - Instytut Historyczny UW - Markowski Artur [online], web.archive.org, 12 sierpnia 2010 [dostęp 2022-12-23] [zarchiwizowane z adresu 2010-08-12].
 2. Yellowteam.pl, Studia Judaica [online], www.ejournals.eu [dostęp 2019-05-18] (pol.).
 3. | Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego [online], www.ihuw.pl [dostęp 2019-05-18].
 4. k, Wykaz projektów NPRH, 18 maja 2019.