Awaria techniczna

Awaria techniczna – zgodnie z Ustawą o stanie klęski żywiołowej jest to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości[1]. Awaria techniczna zawiera się w szerszym pojęciu jakim jest klęska żywiołowa.

Podstawowe awarie techniczne:

  • Awarie sieci energetycznych mogą być spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi np. podczas burzy, czego efektem będą skoki napięcia w sieci elektrycznej. Również mokry śnieg i łamiące się pod jego naporem gałęzie mogą uszkadzać wiszące przewody. W przypadku, gdy piorun uderzy w dom lub mieszkanie, może zdarzyć się, że wszystkie urządzenia elektryczne ulegną uszkodzeniu. Nie tylko niesprzyjające warunki pogodowe mogą być przyczyną przerwy w dostawach prądu, mogą powodować je również nieumiejętnie prowadzone prace remontowe[2].
  • Awarie sieci wodociągowej mogą występować na skutek jednorazowych zdarzeń losowych, ingerencji człowieka, ale najczęstszą przyczyną awarii występującą w sieciach wodociągowych są m.in. pęknięcia rur wodociągowych. Bardzo często zdarza się, że są to rury stare, wykonane z żeliwa, a wyeksploatowanie tego materiału doprowadza do awarii[2].
  • Awarie instalacji gazowej mogą być powodem wypadków. Ulatniający się gaz gromadzi się w pomieszczeniu, w przypadku nagromadzenia się dużej ilości gazu iskra może spowodować wybuch[2].
  • Awarie telekomunikacyjne są związane z częściową lub całkowitą blokadą sieci przesyłowej, spowodowaną najczęściej za sprawą katastrofy naturalnej lub awarią infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 3 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1897).
  2. a b c Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Awaria Techniczna. [dostęp 2015-03-28].
  3. Art. 73 ust. 1 Ustawy o Prawie budowlanym z 7 lipca 1994 r.