Babilońska lista królów A

Babilońska lista królów A – dzieło piśmiennictwa babilońskiego wymieniające imiona i długości panowania władców rządzących Babilonią. Tekst ten w zachowanym fragmencie zaczyna się wraz z władcami z I dynastii z Babilonu (1894-1595 p.n.e.) i ciągnie się aż do czasów założenia dynastii chaldejskiej (625 p.n.e.)[1].

Tekst z listą królów zapisany jest w dwóch kolumnach po obu stronach jednej, mocno uszkodzonej glinianej tabliczki[1]. Tabliczka ta nie zachowała się w całości - przetrwała jedynie jej środkowa część, a oba jej końce, górny i dolny, są odłamane[1]. Zachowana część ma długość ok. 85 mm i szerokość ok. 75 mm[2]. Jej powierzchnia jest miejscami mocno zatarta, co dodatkowo utrudnia odczyt wielu fragmentów tekstu[1]. Pochodzenie tabliczki nie jest znane[2]. Obecnie znajduje się ona w zbiorach British Museum (BM 33332)[1].

Tekst listy podzielony jest poziomymi liniami na „dynastie” (sum. bala, akad. palû)[1]. W obrębie poszczególnych „dynastii” każda linijka tekstu zawiera imię i długość panowania jednego władcy. Pod listą władców z danej „dynastii” umieszczone jest zwykle podsumowanie podające nazwę dynastii, ilość należących do niej władców i długość panowania ich wszystkich. W tekście zachowały się informacje o władcach z następujących „dynastii”:

 • I dynastia z Babilonu – zachowany jest tylko fragment podsumowania mówiący o 11 władcach;
 • I dynastia z Kraju Nadmorskiego (bala šeš.ḫa) – zachowana w całości (w sumie zawiera 11 władców panujących przez 368 lat);
 • dynastia kasycka – zachowana częściowo (w sumie według podsumowania zawierać miała 36 królów panujących przez 576 lat i 9 miesięcy);
 • II dynastia z Isin (bala pa.še) – zachowana częściowo (w sumie według podsumowania zawierać miała 11 władców panujących przez 132 lata i 6 miesięcy),
 • II dynastia z Kraju Nadmorskiego (bala kur Tam-tim) – zachowana w całości (w sumie 3 królów panujących przez 21 lat i 5 miesięcy),
 • dynastia z plemienia Bit-Bazi – zachowana w całości (w sumie 3 władców panujących przez 20 lat i 3 miesiące);
 • dynastia elamicka – zachowana w całości (brak podsumowania);
 • dynastia E (bala e) – zachowana częściowo;
 • „dynastia” mieszana – wymienia władców, z których każdy należał do innej „dynastii”[3].

Jeżeli chodzi o wartość historyczną listy, to trzeba zauważyć, iż podobnie jak Sumeryjska lista królów nie bierze ona pod uwagę możliwości, aby dwie dynastie mogły być sobie współczesne. I tak np. I dynastia z Babilonu i I dynastia z Kraju Nadmorskiego, których władcy panowali niezależnie mniej więcej w tym samym czasie, wymienione są tu jedna po drugiej[1]. Błędne są też niektóre z podanych długości panowania władców[1]. Z drugiej strony podana tu lista władców wydaje się być kompletną listą władców babilońskich, a jej zasadniczą poprawność potwierdziły inne mezopotamskie źródła[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f g h i Grayson A.K., Königslisten..., s. 90.
 2. a b Grayson A.K., Königslisten..., s. 91.
 3. Grayson A.K., Königslisten..., s. 91-93.

BibliografiaEdytuj

 • Grayson A.K., Königslisten und Chroniken. B. Akkadisch, w: Reallexikon der Assyriologie, tom VI (Klagesang-Libanon), Walter de Gruyter, Berlin - New York 1980-83, s. 86-135.