Bachelor of Science

Bachelor of Science (BSc, B.Sc., Bc., B.S. lub BS – z łac. Scientiæ Baccalaureus) – najniższy stopień akademicki w obszarze nauk ścisłych[1], przyznawany w krajach anglosaskich po ukończeniu studiów, które zwykle trwają od trzech do pięciu lat, w zależności od kraju. Odpowiada w przybliżeniu polskiemu licencjatowi[2]. Dalszym etapem edukacji akademickiej jest tam Master of Science, który uzyskuje się zazwyczaj 2 lata po BSc[3].

Dotyczy nauk technicznych, przyrodniczych oraz ekonomicznych, kształconych w zakresie praktycznym, stosowanym i doświadczalnym.

Jego odpowiednikiem na poziomie bachelor’s degree w obszarze nauk humanistycznych jest Bachelor of Arts[4].

Przypisy edytuj

  1. Bachelor of Science, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-08-18].
  2. bakalaureat, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-08-18].
  3. Master of Science, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-08-18].
  4. Bachelor of Arts, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-08-18].