Mapa Mezopotamii za rządów władców z III dynastii z Ur. Ciemnym kolorem oznaczono obszar centrum państwa, podzielonego na prowincje, z których ściągany był podatek bala, a jaśniejszym kolorem obszar ziem podbitych (peryferiów), z których ściągano podatek gun mada

Bala (sum. bala, tłum. „rotacja”)[1] – nazwa podatku płaconego rotacyjnie przez prowincje w sumeryjskim państwie III dynastii z Ur (2113-2005 p.n.e.)[1][2]. Wraz z podatkiem gun mada, płaconym przez personel wojskowy z peryferiów państwa, podatek ten stanowił podstawę nowego systemu podatkowo-redystrybucyjnego wprowadzonego przez króla Szulgiego (2096-2048 p.n.e.)[2].

Podatek bala płacony był w postaci dóbr w których produkcji dana prowincja się specjalizowała[3]. Najczęściej chodziło tu o produkty rolne (np. zboża), żywy inwentarz (np. bydło czy owce) i surowce (np. drewno)[3][2]. Wszystkie te dobra gromadzone były w specjalnie w tym celu ustanowionych centrach redystrybucji, takich jak Puzrisz-Dagan (gdzie gromadzono bydło i owce) czy Dusabara (gdzie gromadzono produkty rolne)[2]. Stąd dopiero były one rozprowadzane – część przeznaczona była dla władcy, część trafiała do głównych świątyń w kraju, a z pozostałej części utrzymywano urzędników administracji państwowej[2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Sharlach 2004 ↓, s. 16.
  2. a b c d e Roaf 1998 ↓, s. 102.
  3. a b Sharlach 2004 ↓, s. 18.

BibliografiaEdytuj