Baltazar Sarbiewski

Baltazar (Balcer) Sarbiewski herbu Prawdzic – sędzia ziemski ciechanowski, miecznik ciechanowski.

Poseł na sejm 1639 roku[1]. Poseł na sejm 1643 roku, wyznaczony na tym sejmie na komisarza do ustanowienia ceł. W czasie elekcji 1648 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego. Poseł na sejm 1649/1650 roku z sejmiku ciechanowskiego województwa mazowieckiego.

PrzypisyEdytuj

  1. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 178.

BibliografiaEdytuj

  • Łucja Częścik, Sejm warszawski w 1649/50 roku, 1978, s. 149.
  • Herbarz polski, t. VII, Lipsk 1841, s. 277.
  • Porządek na Seymie Walnym Elekcyey, między Warszawą, a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego, M.DC.XLVIII. Dnia VI. Paźdźiernika, s. 7.