Baltic Journal of Coleopterology

czasopismo naukowe

Baltic Journal of Coleopterologyłotewskie, recenzowane czasopismo naukowe publikujące w dziedzinie koleopterologii.

Baltic Journal of Coleopterology
Częstotliwość

półrocznik

Państwo

 Łotwa

Wydawca

Baltijas Koleopterologijas Biedrība

Redaktor naczelny

Arvīds Barševskis

Średni nakład

1000 egz.

ISSN

1407-8619

Strona internetowa

Czasopismo to wydawane jest przez Baltijas Koleopterologijas Biedrība (dawny Baltijas Koleopterologijas Instituts) we współpracy z Uniwersytetem Dyneburskim i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wychodzi dwa razy do roku: w kwietniu i listopadzie, przy czym wersja papierowa ma nakład 1000 egzemplarzy. Publikuje oryginalne prace badawcze i prace przeglądowe dotyczące faunistyki, taksonomii, zoogeografii i ekologii chrząszczy[1].

W 2017 roku jego wskaźnik cytowań według Scimago Journal & Country Rank wyniósł 0,287 co dawało mu 96. miejsce wśród czasopism poświęconych naukom o owadach[2].

Przypisy edytuj

  1. Baltic Journal of Coleopterology. Baltijas Koleopterologijas Biedrība. [dostęp 2018-08-19].
  2. Insect Science Rank. Scimago Journal & Country Rank. [dostęp 2018-08-19].