Baza (snooker)

Baza − w snookerze obszar stołu wyznaczony przez prostą równoległą do dolnej bandy, przebiegającą w odległości 737 mm od niej i samą bandę. Prostą tą nazywa się linią bazy. Według przepisów snookerowych do bazy zalicza się także linia bazy. Najważniejszym obszarem wydzielonym z bazy jest pole D – półkole o średnicy wyśrodkowanej na linii bazy