Milimetr

jednostka miary długości (1/1000 metra)

Milimetr (symbol: mm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Jeden milimetr równa się 10−3 m. W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-3 m oznaczający 0,001 × 1 m.

milimetr [mm]
Układ

SI

Wymiar

Jednostka

długości, szerokości, odległości, drogi, grubości

Typowe symbole wielkości

l, L, x, s, w

w jednostkach SI

w jednostkach CGS

w jednostkach anglosaskich


Jednostka podstawowa

metr

Stosowany powszechnie w pomiarach.

Zobacz też edytuj