Beata Wojciechowska

polska mediewistka

Beata Janina Wojciechowska (ur. 24 czerwca 1963 w Kielcach) – polska historyk, mediewistka, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Życiorys edytuj

W 1982 ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. W latach 1982–1987 odbyła studia z zakresu historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Doktoryzowała się w 1997 w Instytucie Historii PAN w Warszawie na podstawie pracy zatytułowanej Obrzędy doroczne w ludowej kulturze tradycyjnej polskiego średniowiecza, której promotorem był Stanisław Bylina. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2010 na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach w oparciu o rozprawę Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie. Za pracę habilitacyjną otrzymała Nagrodę KLIO.

W 1987 podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, przekształconej następnie w Akademię Świętokrzyską i Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Początkowo zatrudniona była na stanowisku asystenta, a później adiunkta (1997) i profesora. W 2012 została dyrektorem Instytutu Historii. Na UJK związana jest z Zakładem Historii Średniowiecznej. Specjalizuje się w historii i kulturze Polski późnośredniowiecznej, a jej zainteresowania badawcze obejmują ekskomunikowanych, sądownictwo kościelne oraz kulturę prawną tego okresu.

Została wybrana na członka Komitetu Nauk Historycznych PAN na kadencję 2020–2023[1].

Publikacje edytuj

  • Od godów do świętej Łucji. Obrzędy doroczne w Polsce późnego średniowiecza, Kielce 2000
  • Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie, Kielce 2010

Przypisy edytuj

  1. Komitet Nauk Historycznych PAN. pan.pl. [dostęp 2020-03-02].

Bibliografia edytuj

  • Dr hab. Beata Janina Wojciechowska, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2014-08-28].
  • Judycki Z., Siwek J., Kto jest kim w Kielcach. Informator biograficzny, t. 2, Kielce 2004, s. 124.