Otwórz menu główne

Beneficjent – osoba czerpiąca z czegoś zyski i profity. Na przykład osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja lub poręczenie. W przypadku przelewów pieniężnych (zarówno lokalnych jak i zagranicznych) – osoba na rzecz której zostaje dokonany przelew.