Białka rybosomalne

(Przekierowano z Białka rybosomowe)

Białka rybosomalnebiałka wchodzące, oprócz rybosomalnego RNA, w skład rybosomów. Biorą udział w procesie translacji. Wśród białek rybosomalnych możemy wyróżnić czynniki inicjacji translacji, czynniki elongacyjne i czynniki uwalniające oraz inne białka, pełniące funkcje regulacyjne.

Czynniki inicjacji translacjiEdytuj

Inicjują rozpoczęcie translacji poprzez związanie mRNA (u eukariontów czapeczki 5' i poliadenylowanego ogonka 3'), a następnie związanie tak powstałego kompleksu z podjednostką mniejszą rybosomu.

Czynniki elongacyjneEdytuj

Osobny artykuł: Czynniki elongacyjne.

Odpowiadają za wiązanie kompleksów aminoacylo-tRNA z rybosomem oraz przesuwanie transkryptu (mRNA) wzdłuż rybosomu po każdym dołączeniu aminokwasu do tworzonego łańcucha peptydowego.

Czynniki uwalniające (terminacyjne)Edytuj

Po napotkaniu kodonu STOP wysyłają sygnał terminacyjny do rybosomu, hydrolizują wiązanie estrowe peptydylo-tRNA i uwalniają zsyntezowane białko z rybosomu[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Willmore WG: Translational controls and protein synthesis in eukaryotic cells. W: Storey KB et al.: Functional metabolism: regulation and adaptation. Wiley&Sons, 2004.brak strony w książce