Biala

dynastia chasydzka

Biala (Byala, Biale, jid. ביאלע) to chasydzka dynastia pochodząca z Polski. Wywodzi się od rabina Jakuba Izaaka Rabinowicza, znanego jako Yid Hakodosh (Święty Żyd) z Przysuchy. Biala jest odgałęzieniem dynastii Prsziszke (jid: Przysucha). Nazwa dynastii pochodzi od miasta Biała Rawska, (hebr. Biala Katan) które stało się głównym ośrodkiem chasydów z rodu Rabinowiczów. Inną, rzadziej używaną, nazwą tej dynastii jest Szidlowca (jid. Shidlovtza) – pochodzi ona od Szydłowca, trzeciego obok Przysuchy i Białej Rawskiej ośrodka tej dynastii w Polsce.

Rubin Rabinowicz
Simchah Ben Zion Izaak Rabinowicz
Aaron Szlomo Chaim Eleazar Rabinowicz

Drzewo genealogiczneEdytuj

 • Jakub Izaak Rabinowicz Święty Żyd (1766-1813)
  • Jerachmiel Cwi Rabinowicz I (zm. 1831)
   • Natan Dawid Rabinowicz I (zm. 1865)
    • Dawid Rabinowicz (zm. 3 III 1914[1])
     • Rubin Rabinowicz (zm. przed 1914)
     • Nusym Rabinowicz
     • Izaak Rabinowicz
    • Tzemach Baruch Rabinowicz
    • Szraga Yair Rabinowicz
     • Natan Dawid Rabinowicz II
      • Chaim Izrael Rabinowicz (zm. 1943)
    • Izaak Jakub Rabinowicz (zm. 1905)
     • Natan Dawid Rabinowicz III (1866-1930)
      • Baruch Jozue Rabinowicz[2] (1913-1999)
       • Moshe Leib Rabinovich (ur. 1940)
     • Meir Szlomo Jehuda Rabinowicz (1868-1942)
     • Abraham Jozue Hersz Rabinowicz (1875-1932)
     • Jerachmiel Cwi Rabinowicz II (1878-1906)
      • Natan Dawid Rabinowicz IV (1899-1947)
       • Cwi (Harry) Rabinowicz
      • Jachiel Jozue Rabinowicz (1900-1981)
       • Jerachmiel Cwi Rabinowicz III (1923-2003)
        • Elimelech Rabinowicz
        • Simchah Ben Zion Izaak Rabinowicz
        • Baruch Leib Rabinowitz
        • Chaim Cwi Menachem Mendel Rabinowicz
        • Pinchas Rabinowicz
        • N. Rabinowicz
        • M. Rabinowicz
       • Dawid Matisyahu Rabinowicz (1928-1997)
        • Wolf Kornreich[3]
        • Shmuel Rabinowicz
        • Yaakov Menachem Rabinowicz
        • Avrohom Rabinowicz
        • Yermiah Rabinowicz
        • Aaron Szlomo Chaim Eleazar Rabinowicz
       • Jakub Izaak Rabinowicz
       • Betzalel Simchah Rabinowicz

PrzypisyEdytuj

 1. G. Miernik, Żydzi w Szydłowcu. Zarys historii od XVI do XX wieku, [w:] Przechować pamięć tamtych dni. Przewodnik po zabytkach kultury żydowskiej Szydłowca, red. tenże, Szydłowiec: UM, 2007, s. 20.
 2. Poprzez małżeństwo z córką Chaima Elazara Spiry i objęcie posady rabina w Mukaczewie stał się członkiem tamtejszej dynastii – Munkacz.
 3. Mąż najstarszej córki Dawida M. Rabinowicza.

BibliografiaEdytuj

 • Halachmi, Meir: Toldot Hachasidut b'Erets Yisrael, vol. 1-2. Jerusalem: University of Jerusalem Press, 2003.
 • Lorenc-Hanusz, Sława: Ślady przeszłości. [w:] Przechować pamięć tamtych dni. Przewodnik po zabytkach kultury żydowskiej Szydłowca. Red. Grzegorz Miernik. Szydłowiec: UM, 2007.
 • Penkalla, Adam: Żydzi szydłowieccy w latach 1815-1914. [w:] Żydzi szydłowieccy. Materiały sesji popularnonaukowej zorganizowanej dnia 22 lutego 1997 roku. Red. Jacek Wijaczka. Szydłowiec: MLIM, 1997.