Bibliografia Lubelszczyzny

Bibliografia Lubelszczyznybibliografia regionalna o charakterze ogólnym, bibliografia przedmiotowa z cechami podmiotowości w niektórych poddziałach (np. Czasopisma, Teatr).

Bibliografia Lubelszczyzny
Typ utworu bibliografia
Data powstania 1963-2019
Wydanie oryginalne
Miejsce wydania LUBLIN
Język język polski
Data wydania 1967-2019
Wydawca Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

OpisEdytuj

Jej zakres tematyczny jest nieograniczony, uwzględnia piśmiennictwo dotyczące wszystkich dziedzin życia regionu. Odnosi się do terenu województwa lubelskiego w jego granicach administracyjnych. W latach 1975-1998 obejmowała cztery województwa położone na obszarze Lubelszczyzny: bialskopodlaskie, chełmskie, lubelskie, zamojskie, również w granicach administracyjnych. Nowy podział kraju, przeprowadzony w 1999 r. ponownie przywrócił „duże” województwo lubelskie. Zasięgi: terytorialny, językowy, autorski są nieograniczone. Chronologicznie bibliografia rejestruje produkcję wydawniczą od 1801 r. po współczesność. Zasięg wydawniczo-formalny jest nieograniczony.

W Bibliografii Lubelszczyzny są rejestrowane wydawnictwa  zwarte, wydawnictwa ciągłe, artykuły (artykuły z czasopism, pojedyncze referaty z prac zbiorowych), dokumenty kartograficzne, ważniejsze dokumenty życia społecznego (m.in. katalogi wystaw, programy imprez, informatory) oraz dokumenty elektroniczne (zapisane na fizycznym nośniku typu płyta CD, DVD; zawartość czasopism, dostępnych online, ale posiadających archiwum). Zestaw publikacji kwalifikowanych do bibliografii jest szeroki. Rejestruje opracowania naukowe, publikacje popularnonaukowe, referaty, uchwały, obwieszczenia, zarządzenia, biografie, pamiętniki i wspomnienia, wywiady, recenzje książek i spektakli teatralnych, sprawozdania, polemiki i uzupełnienia oraz wybrane  reportaże, przemówienia, listy. Bibliografia Lubelszczyzny w odniesieniu do wielu dokumentów jest bibliografią prymarną i stanowi uzupełnienie bibliografii narodowej. Jej zadaniem jest dokumentowanie życia naukowego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego regionu. Jest źródłem wiedzy o historii regionu i społeczności lokalnych. Rejestruje znaczne zasoby informacji, ale dzięki stosowanej selekcji, odnotowuje zasoby wartościowe i próbuje wprowadzić ład w szum informacyjny i usprawnić komunikację społeczną. Bibliografia Lubelszczyzny stanowi część ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.

Obecny stan prac nad ogólną bibliografią regionalną Lubelszczyzny to:

  • Bibliografia starych druków lubelskich : 1630-1800, autorstwa Ireny Dziok-Strelnik)[1];
  • Retrospektywna Bibliografia Lubelszczyzny – prowadzona w wersji elektronicznej w programie MAK (format MARC21), rejestruje piśmiennictwo z lat 1801-1944 (do zakończenia II wojny światowej)[2]
  • Bibliografia Lubelszczyzny za lata 1944-2000, wydana w formie papierowej – obejmuje 10 tomów (w 11 woluminach)[3];
  • Bieżąca Bibliografia Lubelszczyzny – prowadzona w wersji elektronicznej w programie MAK; rozproszona w bazach komputerowych: baza za lata 2000-2004 (w formacie MARC BN)[4], baza za lata 2005 – luty 2018 (MARC21)[5], od marca 2018 baza odrębna (format MARC21, opracowanie rzeczowe przy użyciu DBN, z zastosowaniem zasad RDA)[6].

Łącznie we wszystkich członach bibliografii regionalnej Lubelszczyzny  zarejestrowano ponad 150 tysięcy dokumentów.

PrzypisyEdytuj

  1. Dziok-Strelnik Irena., Bibliografia starych druków lubelskich 1630-1800, Lublin 1997.
  2. Bibliografia Lubelszczyzny 1801-1944, hieronim.wbp.lublin.pl [dostęp 2019-03-29].
  3. Bibliografia Lubelszczyznyn1944-2000, 1967.
  4. Bibliografia Lubelszczyzny 2000-2004, hieronim.wbp.lublin.pl [dostęp 2019-03-29].
  5. Bibliografia Lubelszczyzny 2005-2017, hieronim.wbp.lublin.pl [dostęp 2019-03-29].
  6. Bibliografia Lubelszczyzny 2018-2019, hieronim.wbp.lublin.pl [dostęp 2019-03-29].

Linki zewnętrzneEdytuj