Otwórz menu główne

PraceEdytuj

 • Mieczysław Orłowicz "Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii", wyd.: 1991.
 • Toeppen Max " Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej.", przełożyła Małgorzata Szymańska-Jasińska, w opracowaniu Grzegorza Jasińskiego. wyd.: 1995
 • Andrzej Kopacki "Stan przejścia", wyd.: 2002.
 • Robert Traba "Kraina tysiąca granic".Szkice o historii i pamięci", wyd.: 2003.
 • Alicja Bykowska-Salczyńska "Baby pruskie",wyd.: 2003.
 • Wojciech Marek Darski "Wiadomości zza świata ",wyd.: 2003.
 • Pod redakcją Roberta Traby "Tematy polsko-białoruskie ", wyd.: 2003. Autorzy m.in.:
  • Robert Traba (historyk, pracownik UW i ISP PAN, przewodniczący stowarzyszenia WK "Borussia", redaktor naczelny pisma "Borussia" ) - Polska potrzebuje Białorusi,
  • Eugeniusz Mironowicz - Współczesne idee białoruskości,
  • Dymitr Karew (pracownik Uniwersytetu w Grodnie, profesor, dyrektor Gummanitarnyj Centr Issliedowanij Wastocznaj Jewropy) - Białoruska historiografia i ewolucja świadomości historycznej Białorusinów (od rozbiorów do lat dwudziestych XX wieku,
  • Emanuił Grigoriewicz Ioffe (profesor Białoruskiego Pedagogicznego Uniwersytetu Państwowego im. M. Tanka, członek Międzynarodowej Akademii Badań Mniejszości Narodowych ), Walentyn Genrichowicz Maziec (kandydat nauk historycznych, starszy pracownik naukowy w Instytucie Historii NANB ) - Żydzi na Białorusi w drugim ćwierćwieczu XX wieku. Szkic z perspektywy białoruskich badań historycznych,
  • Hienadź Sahanowicz (pracownik Instytutu Historii Akademii Białorusi, założyciel i redaktor naczelny niezależnego historycznego czasopisma naukowego "Biełaruski Histaryczny Ahliad") - Wojna z białoruską historią,
  • Sokrat Janowicz (pisarz białoruski mieszkający w Polsce, twórca stowarzyszenia "Villa Sokrates") - Sokratki,
  • Ihar Babkou (poeta, prozaik, wykładowca Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Uniwersytetu Humanistycznego w Mińsku; zajmuje się teorią postkolonialną i historią filozofii; główny redaktor czasopisma "Frahmenty" ) - Etyka pogranicza: transkulturowość jako białoruskie doświadczenie,
  • Tamara Bołdak-Janowska (poetka, eseistka, pisarka pochodzenia białorusko-tatarskiego, członkini WK "Borussia" i stowarzyszenia "Villa Sokrates") - Obraz z Krukiem - ku pani potężnej; ***(Jak z grubego jedwabiu lepiona ...): Obraz z liściem; - IV.88. EmGieEm - papierowy; Dziwna Brzoza; Ruch; Moja Kartka, moje białoruskie pole".