Biskupi bańskobystrzyccy

OrdynariuszeEdytuj

L.p. Imię i nazwisko Lata Informacje dodatkowe
1 František I Berchtold 1776 - 1793 biskup
* Martin Mateovich 1793 - 1800 administrator apostolski
2 Gabriel I Zerdahelyi 1800 - 1813 biskup
* Franz Vallitzek 1813 - 1819 administrator apostolski
3 Anton I Makay 1819 - 1823 biskup
4 Jozef I Belánsky 1823 - 1843 biskup
5 Jozef II Rudnyánszky 1844 - 1850 biskup
6 Štefan I Moyzes 1850 - 1869 biskup
7 Zigmund I Suppan 1870 - 1871 biskup
8 Arnold I Ipolyi-Stummer 1872 - 1886 biskup
9 Imrich I Bende 1886 - 1893 biskup
10 Karol I Rimely 1893 - 1904 biskup
11 Wolfgang I Radnai 1904 - 1920 biskup
12 Marián I Blaha 1920 - 1943 biskup
13 Andrej I Škrábik 1943 - 1950 biskup
* Jána Decheta 1950 - 1968 administrator apostolski
* František Haspru 1968 - 1973 administrator apostolski
14 Jozef III Feranec 1973 - 1990 biskup
15 Rudolf I Baláž 1990 - 2011 biskup
16 Marián II Chovanec od 2012 biskup

Biskupi pomocniczyEdytuj

L.p. Imię i nazwisko Lata Informacje dodatkowe
1 Wolfgang Radnai 1901 - 1904 biskup tytularny Europus
2 Andrej Škrábik 1939 - 1943 biskup tytularny Scyrus, koadiutor
3 Peter Dubovsky 1991 - 2008 biskup tytularny Carcabia

Zobacz teżEdytuj