Bitwa pod Abaranem (orm. Բաշ Աբարանի ճակատամարտ) została stoczona pod Abaranem (Basz Abaranem) 2123 maja 1918 pomiędzy ochotniczymi oddziałami ormiańskimi wchodzącymi w skład armii rosyjskiej a wojskiem osmańskim podczas kampanii kaukaskiej w czasie I wojny światowej.

Pomnik bitwy pod Abaranem

21 maja 1918 r. Turcy zaatakowali silnie obsadzony przez Ormian rejon Abaranu i przez trzy dni nieustannie na niego nacierali. Jednak zdecydowana obrona Ormian, dowodzonych przez Drastamata Kanajana, zmusiła wojska tureckie do wycofania się. Zwycięstwo ochotników umożliwiło powstanie Demokratycznej Republiki Armenii.