Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

polski urząd

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) – polski urząd realizujący powierzone przez Prezydenta RP zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Logo
Logo BBN
Ilustracja
Budynek Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy ul. Karowej 10 w Warszawie
Państwo

 Polska

Data utworzenia

1991

Szef

mjr Jacek Siewiera

Zastępca Szefa

gen. broni Dariusz Łukowski
gen. bryg. rez. Mirosław Wiklik

Budżet

14,80 mln zł (2018)[1]

Zatrudnienie

72 (2018)[2]

Adres
ul. Karowa 10
00-315 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Biuro Bezpieczeństwa Narodowego”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Biuro Bezpieczeństwa Narodowego”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Biuro Bezpieczeństwa Narodowego”
Ziemia52°14′37,11″N 21°01′07,87″E/52,243642 21,018853
Strona internetowa

Biuro jest merytoryczno-organizacyjnym zapleczem (funkcja sekretariatu) Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest urzędem, przy pomocy którego Prezydent RP wykonuje swoje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. BBN zajmuje się także monitorowaniem przedsięwzięć mających wpływ na stan bezpieczeństwa i obronności państwa[3].

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma siedzibę przy ul. Karowej 10 w Warszawie.

Historia

edytuj

Zostało powołane 31 stycznia 1991 przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę zarządzeniem nr 3/91 w sprawie składu oraz zasad i trybu działania Komitetu Obrony Kraju. Ustawowego usytuowania BBN, potwierdzającego sposób i zakres działania Biura, dokonano po raz pierwszy ustawą z 25 października 1991 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz innych ustaw. Powołanie BBN jest symbolicznie związane ze zmianą nazwy państwa we wskazanej ustawie na obecną – Rzeczpospolitą Polską. Obecnie status BBN określają przepisy art. 26 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (do 2022 r. art. 11 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej) oraz zarządzenie Prezydenta RP w sprawie organizacji i zakresu działania BBN[4].

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za jego działalność przed Prezydentem RP. W początkowym okresie funkcjonowania (1991) Biuro podlegało Ministrowi Stanu ds. Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2005 na dachu budynku oddano do użytku wielofunkcyjne lądowisko Sokół dla śmigłowców.

Zakres działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego[5]

edytuj
 • realizowanie powierzonych przez Prezydenta RP zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności, w tym inicjowanie i udział w przygotowaniu koncepcji oraz planów organizacji i funkcjonowania zintegrowanego systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, a także nadzór nad ich realizacją w imieniu Prezydenta RP;
 • monitorowanie i analizowanie kształtowania się strategicznych warunków bezpieczeństwa narodowego (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz przygotowywanie ocen i wynikających z nich wniosków dla Prezydenta RP;
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym (koncepcji, dyrektyw, planów, programów) w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w odniesieniu do których kompetencje posiada Prezydent RP oraz nadzór nad realizacją zawartych w nich zadań określonych przez Prezydenta RP;
 • monitorowanie, ocena i opiniowanie bieżącej działalności Sił Zbrojnych RP, perspektywicznych programów rozwojowych oraz planów operacyjnych ich użycia – w ramach zwierzchnictwa nad nimi Prezydenta RP;
 • współpraca z organami władzy publicznej i organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego;
 • monitorowanie, ocena i opiniowanie bieżącej działalności organów władzy publicznej i innych państwowych jednostek organizacyjnych w sferze bezpieczeństwa pozamilitarnego, w tym bezpieczeństwa publicznego i społeczno-gospodarczego oraz formułowanie opinii i wniosków w tym zakresie dla Prezydenta RP;
 • opracowywanie i opiniowanie z upoważnienia Prezydenta RP projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego;
 • merytoryczna i organizacyjna obsługa Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego

edytuj

Szefowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego

edytuj
Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko Okres urzędowania
Ministrowie Stanu ds. Bezpieczeństwa Narodowego
1
  Jacek Merkel 29 grudnia 1990 – 11 marca 1991
2
  Lech Kaczyński 12 marca 1991 – 1 listopada 1991
Szefowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego
1(3)
  Jerzy Milewski 8 lutego 1991 – 13 czerwca 1994
2(4)
  Henryk Goryszewski 14 czerwca 1994 – 22 grudnia 1995
3(5)
  Jerzy Milewski 3 stycznia 1996 – 10 lutego 1997
4(6)
  Marek Siwiec 19 lutego 1997 – 17 czerwca 2004
-
  p.o. gen. dyw. Tadeusz Bałachowicz 18 czerwca 2004 – 28 lutego 2005
5(7)
  Jerzy Bahr 1 marca 2005 – 22 grudnia 2005
-
  p.o. adm. floty Ryszard Łukasik 22 grudnia 2005 do 13 stycznia 2006
-
  p.o. Andrzej Urbański 13 stycznia 2006 – 24 sierpnia 2006
6(8)
  Władysław Stasiak 24 sierpnia 2006 – 8 sierpnia 2007
-
  p.o. gen. dyw. Roman Polko 8 sierpnia 2007 – 19 listopada 2007
7(9)
  Władysław Stasiak 19 listopada 2007 – 15 stycznia 2009
8(10)
  Aleksander Szczygło 15 stycznia 2009 – 10 kwietnia 2010
-
  p.o. Zbigniew Nowek 10 kwietnia 2010 – 13 kwietnia 2010
9(11)
  Stanisław Koziej 13 kwietnia 2010 – 6 sierpnia 2015
vacat od 6 do 7 sierpnia 2015
10(12)
  Paweł Soloch 7 sierpnia 2015 – 10 października 2022
11(13)
  Jacek Siewiera od 11 października 2022

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia

edytuj

Wydatki Biura Bezpieczeństwa Narodowego są realizowane w ramach części 01 budżetu państwaKancelaria Prezydenta RP.

W 2018 wydatki BBN wyniosły 14,80 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 72 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 10 450 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2019 wydatki Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano w wysokości 18,48 mln zł[7].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490). [w:] Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. sejm.gov.pl, 30 maja 2019. s. 2/5. [dostęp 2019-12-17].
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. w części 01 Kancelaria Prezydenta RP. [w:] Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2019. s. 21. [dostęp 2019-12-17].
 3. Dz.U. z 2021 r. poz. 372.
 4. XX-lecie Biura Bezpieczeństwa Narodowego 1991-2011. Warszawa: BBN, 2011. ISBN 978-83-60846-11-7.
 5. BBN: STATUS PRAWNY I ZADANIA BIURA. Strona internetowa BBN. [dostęp 2015-02-25].
 6. Mirosław Wiklik zastępcą Szefa BBN i generałem brygady [online], silentheroes.pl [dostęp 2023-01-07] (pol.).
 7. Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.. [w:] Dz.U. poz. 198 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2019. s. 37. [dostęp 2019-12-17].

Linki zewnętrzne

edytuj