Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) – polski urząd realizujący powierzone przez Prezydenta RP zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Logo
Logo BBN
Ilustracja
Budynek Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy ul. Karowej 10 w Warszawie
Data utworzenia 1991
Szef Paweł Soloch
Zastępca Szefa Dariusz Gwizdała
Budżet 14,80 mln zł (2018)[1]
Zatrudnienie 72 (2018)[2]
Adres
ul. Karowa 10
00-315 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Ziemia52°14′37,11″N 21°01′07,87″E/52,243642 21,018853
Strona internetowa

Biuro jest merytoryczno-organizacyjnym zapleczem (funkcja sekretariatu) Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest urzędem, przy pomocy którego Prezydent RP wykonuje swoje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. BBN zajmuje się także monitorowaniem przedsięwzięć mających wpływ na stan bezpieczeństwa i obronności państwa[3].

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma siedzibę przy ul. Karowej 10 w Warszawie.

HistoriaEdytuj

Zostało powołane 31 stycznia 1991 przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę zarządzeniem nr 3/91 w sprawie składu oraz zasad i trybu działania Komitetu Obrony Kraju. Ustawowego usytuowania BBN, potwierdzającego sposób i zakres działania Biura, dokonano po raz pierwszy ustawą z 25 października 1991 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz innych ustaw. Powołanie BBN jest symbolicznie związane ze zmianą nazwy państwa we wskazanej ustawie na obecną – Rzeczpospolitą Polską. Obecnie status BBN określają przepisy art. 11 ustawy z 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzenie Prezydenta RP w sprawie organizacji i zakresu działania BBN[4].

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za jego działalność przed Prezydentem RP. W początkowym okresie funkcjonowania (1991) Biuro podlegało Ministrowi Stanu ds. Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2005 na dachu budynku oddano do użytku wielofunkcyjne lądowisko Sokół dla śmigłowców.

Zakres działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego[5]Edytuj

 • realizowanie powierzonych przez Prezydenta RP zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności, w tym inicjowanie i udział w przygotowaniu koncepcji oraz planów organizacji i funkcjonowania zintegrowanego systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, a także nadzór nad ich realizacją w imieniu Prezydenta RP;
 • monitorowanie i analizowanie kształtowania się strategicznych warunków bezpieczeństwa narodowego (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz przygotowywanie ocen i wynikających z nich wniosków dla Prezydenta RP;
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym (koncepcji, dyrektyw, planów, programów) w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w odniesieniu do których kompetencje posiada Prezydent RP oraz nadzór nad realizacją zawartych w nich zadań określonych przez Prezydenta RP;
 • monitorowanie, ocena i opiniowanie bieżącej działalności Sił Zbrojnych RP, perspektywicznych programów rozwojowych oraz planów operacyjnych ich użycia – w ramach zwierzchnictwa nad nimi Prezydenta RP;
 • współpraca z organami władzy publicznej i organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego;
 • monitorowanie, ocena i opiniowanie bieżącej działalności organów władzy publicznej i innych państwowych jednostek organizacyjnych w sferze bezpieczeństwa pozamilitarnego, w tym bezpieczeństwa publicznego i społeczno-gospodarczego oraz formułowanie opinii i wniosków w tym zakresie dla Prezydenta RP;
 • opracowywanie i opiniowanie z upoważnienia Prezydenta RP projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego;
 • merytoryczna i organizacyjna obsługa Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Kierownictwo Biura Bezpieczeństwa NarodowegoEdytuj

Szefowie Biura Bezpieczeństwa NarodowegoEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko Okres urzędowania
Ministrowie Stanu ds. Bezpieczeństwa Narodowego
1
Jacek Merkel 29 grudnia 1990 – 11 marca 1991
2
  Lech Kaczyński 12 marca 1991 – 1 listopada 1991
Szefowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego
1(3)
Jerzy Milewski 8 lutego 1991 – 13 czerwca 1994
2(4)
Henryk Goryszewski 14 czerwca 1994 – 22 grudnia 1995
3(5)
Jerzy Milewski 3 stycznia 1996 – 10 lutego 1997
4(6)
  Marek Siwiec 19 lutego 1997 – 17 czerwca 2004
-
p.o. gen. dyw. Tadeusz Bałachowicz 18 czerwca 2004 – 28 lutego 2005
5(7)
  Jerzy Bahr 1 marca 2005 – 22 grudnia 2005
-
  p.o. adm. floty Ryszard Łukasik 22 grudnia 2005 do 13 stycznia 2006
-
  p.o. Andrzej Urbański 13 stycznia 2006 – 24 sierpnia 2006
6(8)
  Władysław Stasiak 24 sierpnia 2006 – 8 sierpnia 2007
-
  p.o. gen. dyw. Roman Polko 8 sierpnia 2007 – 19 listopada 2007
7(9)
  Władysław Stasiak 19 listopada 2007 – 15 stycznia 2009
8(10)
  Aleksander Szczygło 15 stycznia 2009 – 10 kwietnia 2010
-
p.o. Zbigniew Nowek 10 kwietnia 2010 – 13 kwietnia 2010
9(11)
  Stanisław Koziej 13 kwietnia 2010 – 6 sierpnia 2015
vacat od 6 do 7 sierpnia 2015
10(12)
  Paweł Soloch od 7 sierpnia 2015

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzeniaEdytuj

Wydatki Biura Bezpieczeństwa Narodowego są realizowane w ramach części 01 budżetu państwaKancelaria Prezydenta RP.

W 2018 wydatki BBN wyniosły 14,80 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 72 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 10 450 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2019 wydatki Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano w wysokości 18,48 mln zł[7].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490). W: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. sejm.gov.pl, 30 maja 2019. s. 2/5. [dostęp 2019-12-17].
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. w części 01 Kancelaria Prezydenta RP. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2019. s. 21. [dostęp 2019-12-17].
 3. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541.
 4. XX-lecie Biura Bezpieczeństwa Narodowego 1991-2011. Warszawa: BBN, 2011. ISBN 978-83-60846-11-7.
 5. BBN: STATUS PRAWNY I ZADANIA BIURA. Strona internetowa BBN. [dostęp 2015-02-25].
 6. Prezydent powołał zastępcę szefa BBN. prezydent.pl. [dostęp 2016-11-06].
 7. Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.. W: Dz. U. poz. 198 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2019. s. 37. [dostęp 2019-12-17].

Linki zewnętrzneEdytuj