Bogaczów (gromada)

Bogaczów – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Bogaczów
gromada
1954–1957
Państwo

 Polska

Województwo

zielonogórskie

Powiat

1954: nowosolski
1955–57: zielonogórski

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1958

Siedziba

Bogaczów

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

2

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

10

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Bogaczów z siedzibą GRN w Bogaczowie utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie nowosolskim w woj. zielonogórskim na mocy uchwały nr V/18/54 WRN w Zielonej Górze z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły: obszar dotychczasowej gromady[5] Bogaczów ze zniesionej gminy Nowogród Bobrzański w tymże powiecie oraz obszar dotychczasowej gromady Wysoka ze zniesionej gminy Kosierz w powiecie krośnieńskim w tymże województwie[6].

1 stycznia 1955 gromadę włączono do powiatu zielonogórskiego w tymże województwie[7], gdzie ustalono dla niej 10 członków gromadzkiej rady narodowej[8].

1 stycznia 1958 gromadę zniesiono, a jej obszar włączono do gromady Nowogród Bobrzański w tymże powiecie[9][10].

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
  6. Uchwała Nr V/18/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu nowosolskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 5 października 1954 r. dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 1954 r., Nr. 10, Poz. 55)
  7. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 252
  8. Uchwała Nr XXXXVI/172/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 6 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 7 października 1954 r., Nr. 8, Poz. 47)
  9. Uchwała Nr V/24/57 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 15 listopada 1957 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie zielonogórskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 1957 r., Nr. 12, Poz. 66)
  10. Gromadę Nowogród Bobrzański włączono 1 stycznia 1958 do powiatu zielonogórskiego z powiatu żagańskiego (Dz.U. z 1957 r. nr 59, poz. 308)