Bogdan Składanek

polski historyk

Bogdan Składanek (ur. 1931) – polski iranista, profesor i pracownik naukowy Zakładu Iranistyki Wydziału Orientalistycznego UW, a także Przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN.

Głównym obszarem jego zainteresowań jest historia Persji. Tłumacz klasycznej literatury perskiej. Jego żoną była Maria Składanek.

Ważniejsze publikacjeEdytuj

  • (współautor: Maria Składanek), Wyprawy krzyżowe, Warszawa: "Książka i Wiedza" 1968.
  • Gramatyka języka perskiego. Fonetyka i morfologia, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1970 (wyd. 2 zmienione 1984).
  • Awicenna, Księga wiedzy, przeł., wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Składanek, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1974 (wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN we współpr. z Agorą 2010).
  • (współautor: Maria Składanek), Serce Azji, Warszawa: "Książka i Wiedza" 1976.
  • Abul Fazl Bajhaki, Historia sułtana Masuda, wybór, przekł. z pers. i koment. Bogdan Składanek, Warszawa: "Dialog" 1996.
  • Wprowadzenie do gramatyki języka perskiego, Dialog, Warszawa 1997.
  • Historia Persji, t. 1: Od czasów najdawniejszych do najazdu Arabów, Dialog, Warszawa 1999.
  • Historia Persji, t. 2: Od najazdu arabskiego do końca XV wieku, Dialog, Warszawa 2003.
  • Historia Persji, t. 3: Od Safawidów do wybuchu II wojny światowej, Dialog, Warszawa 2007.

Linki zewnętrzneEdytuj