Bogusza (kasztelan bydgoski)

kasztelan bydgoski i inowrocławski

Boguszapodstoli inowrocławski w latach 1312-1314, podkomorzy inowrocławski w latach 1317-1318, kasztelan bydgoski w latach 1318-1326, kasztelan inowrocławski w latach 1326-1339.

Herb
Herb

Urodził się w latach 70. XIII wieku. Należał do wpływowego na Kujawach rodu Leszczyców.

W latach 90. XIII wieku przebywał w Gdańsku, gdzie widział króla Przemysła II. W 1306 r. przebywał w otoczeniu książąt Przemysła, Kazimierza w Świeciu. Jesienią 1306 r. spotkał tam Władysława Łokietka podczas jego podróży na Pomorze Gdańskie. W okresie najazdu krzyżackiego na Pomorze w latach 1308-1309 przebywał na Kujawach.

Zachowało się kilka dokumentów, w których złożył podpisy jako świadek.

Podczas najazdu krzyżackiego w 1332 r. przebywał na Kujawach. Był jednym z obrońców Inowrocławia w kwietniu 1332 r.

Większość informacji o Boguszy pochodzi z jego zeznań złożonych w procesie warszawsko-uniejowskim w 1339 r. Zeznawał jako 123 świadek oskarżenia. Został zaprzysiężony po raz pierwszy 11 marca 1339 r. w Uniejowie, powtórnie w 1339 r. w Gnieźnie i wtedy dopiero przesłuchany jako rycerz pasowany.

Zmarł po 1339 r., gdyż jego zeznania z 22 kwietnia tego roku są ostatnią o nim wiadomością.

Bibliografia Edytuj

  • Karczewska Joanna. Urzędnicy książąt kujawskich Leszka, Przemysława i Kazimierza Ziemysławowiców część I. [w.] Ziemia Kujawska XII. Inowrocław, 1997
  • Karczewska Joanna. Urzędnicy książąt kujawskich Leszka, Przemysława i Kazimierza Ziemysławowiców część II. [w.] Ziemia Kujawska XIII. Inowrocław, 1998