Brama Będkowska

Brama Będkowska – jedna z wielu tzw. bram skalnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej[1]. Znajduje się na wschodnich zboczach Doliny Będkowskiej, zamykając z obu strony wylot Wąwozu Będkowickiego w granicach wsi Będkowice w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Wielka Wieś[2]. Bramę Będkowską tworzą trzy skały:

  • Narożniak znajdujący się u podnóży południowej strony wylotu Wąwozu Będkowickiego,
  • Rotunda znajdująca się u północnych podnóży wylotu tego wąwozu, ale nieco cofnięta,
  • Pytajnik wznoszący się w północnej części wylotu wąwozu, wysoko na szczycie zbocza[3].
Brama Będkowska i wylot Wąwozu Będkowickiego
Zachodnie zbocza Bramy Będkowskiej

Skały te są obiektem wspinaczki skalnej[3].

Zainstalowane w ramach projektu Małopolski Szlak Geoturystyczny obok potoku Będkówka płynącego dnem doliny tablice informują o genezie powstania takich bram. Według opisu, opracowanego przez specjalistów z AGH w Krakowie, bramę tworzą wapienie skaliste bardziej odporne na wietrzenie. Największą rolę w powstaniu bram odegrała erozja. Skały wapienne rozpuszczały się głównie wzdłuż powierzchni spękań ciosowych, gdyż takimi spękaniami głównie transportowana była woda z wyższych partii do dna doliny. W dalszych etapach do głosu dochodzą zjawiska krasowe oraz obrywanie się skał ze stromych stoków. Końcowym etapem jest właśnie brama skalna[1].

Szlaki turystyki pieszejEdytuj

  Dolina Będkowicka – Brama Będkowska – Wąwóz Będkowicki– BędkowiceDolina KobylańskaKobylany

PrzypisyEdytuj

  1. a b Opracowana przez naukowców AGH tablica informacyjna w Dolinie Będkowskiej.
  2. Geoportal. Mapa lotnicza 1:10 000 [dostęp 2022-03-18].
  3. a b Topo wspinaczkowe portalu górskiego [dostęp 2019-02-08].