Bramka NOT – układ cyfrowy, bramka logiczna wykonująca logiczną negację.

Symbol bramki logicznej NOT

Znaczenie bramki przedstawia poniższa tablica prawdy (Q=A):

A Q
1 0
0 1