Braueria – pełna nazwa 'Braueria Trichoptera Newsletter', międzynarodowe czasopismo (rocznik), poświęcone owadom z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera). Artykuły, dotyczące badań nad chruścikami, opisy nowych dla nauki gatunków, recenzje książek, informacje o konferencjach, roczne zestawienia bibliograficzne – publikowane są w języku angielskim. Początkowo nosiło tytuł "Trichoptera Newsletter". Powstało z inicjatywy i jest wydawane przez trichopterologa prof. Hansa Malicky'ego z Austrii.

Braueria Trichoptera Newsletter
Częstotliwość

rocznik

Państwo

 Austria

Wydawca

Hans Malicky

Tematyka

zoologia

Pierwszy numer

1973

ISSN

1011-6478

Braueria indeksowana jest w Zoological Record oraz NABS bibliography.

Nazwę Braueria newsletter przyjął w roku 1991 (numer 18) ku pamięci znanego austriackiego entomologaFriedrich Moritz Brauer (1832-1904). W swych pracach opisał on wiele gatunków chruścików.