Buyeo – nazwa dawnej grupy etnicznej oraz ich państwa w Mandżurii.

Fúyú / Puyŏ
Nazwa chińska
Pismo uproszczone 扶余
Pismo tradycyjne 扶餘
Hanyu pinyin Fúyú
Wade-Giles Fu-yu
Nazwa koreańska
Hangul 부여
Hancha 夫餘
Transkrypcja poprawiona Buyeo
Transkrypcja MCR Puyŏ

Ich zwyczaje i tradycje zapisane zostały w Sanguo Zhi (Kronice Trzech Królestw). Buyeo byli rolnikami, zajmowali rozległe obszary równin Mandżurii. Posiadali złożoną strukturę społeczną. Do niedawna uważano, że ich stolicą było Nong’an (w prowincji Jilin), obecnie przyjmuje się, że znajdowała się raczej w okolicach Harbinu. Koreańska nazwa Buyeo odnosi się także to nazwiska władców z dynastii Baekje.

Początki i pochodzenie państwa Buyeo są nieznane, ale kraj ten znano już w Chinach podczas okresu Walczących Państw. Za czasów panowania wschodniej dynastii Han Buyeo nawiązywało kontakty z Chinami poprzez Xuantu.

Pod koniec panowania Wschodnich Hanów Gongsun Du, chiński gubernator wojskowy w Liaodong, wspomógł Buyeo odeprzeć ataki Xianbei na północy i Goguryeo na wschodzie. Po zniszczeniu rodziny Gongsun, królestwo Wei wysłało Wuqiu Jian, by zaatakował Goguryeo. Oddział trzeciego korpusu ekspedycyjnego dostarczył do Chin szczegółowe informacje na temat Buyeo.

W 285 roku plemię Murong z Xianbei, prowadzone przez Murong Hui, najechało Buyeo, doprowadzając do samobójstwa króla Uireo (依慮). Sima Yan doprowadził do odrodzenia się Buyeo, a jako króla obsadził Uira (依羅). Ataki królestwa Goguryeo powodowały osłabienie państwa. Strata fortecy w okolicach Harbinu, granice Buyeo przesunęły się w kierunku południowo-zachodnim do Nong’an. Około 347 roku, Buyeo zostało podbite przez Murong Huanga, założyciela Wcześniejszej dynastii Yan, a król Xuan (玄) i jego ludzie, wzięci do niewoli.

Przy pierwszych znakach upadku część ludzi wyemigrowała w kierunku zachodnim na ziemie Okjeo (沃沮), w okolicach dzisiejszego Yanbianu. W Goguryeo zwani byli Zachodnimi Buyeo. Ich ziemie zostały najechane przez króla Gwanggaeto i prawdopodobnie podbite przez króla Jangsu.

Część Buyeo wegetowała w okolicach Harbinu, ich tereny znajdowały się pod wpływem władców Goguryeo. W 457 roku kraj ten płacił daninę dla Północnego Wei. W 494 roku został podbity przez wzrastające w siłę Wuji (Mohe), a rodzina królewska uciekła do Goguryeo.

Zarówno Goguryeo jak i Baekje głosiły, że są spadkobiercami Buyeo. W ich legendach król Dongmyeong, założyciel Goguryeo, był księciem Buyeo. Według średniowiecznych koreańskich ksiąg historycznych Goguryeo początkowo składało się z wielu księstw, włączając w to Jolbon Buyeo (졸본부여, 卒本扶餘), które były lennami króla Dongmyeonga. Baekje oficjalnie zmieniło nazwę na Nambuyeo (남부여, 南扶餘, Południowe Buyeo) w 538 roku. Uważa się, za Samguk(-)Sagi, że król Onjo (溫祚), założyciel Baekje był synem króla Dongmyeonga. Koreańscy historycy uważają Buyeo za przodka Korei.