Erem w Camaldoli, wspólnota monastyczna założona przez św. Romualda na początku XI wieku. Klasztor jest domem matką dla całej Kongregacji Kamedulskiej.

Kościół w eremie w Camaldoli

Święty Romuald zakładał liczne eremy. Za namową biskupa Arezzo Tedalda, wzniósł pięć cel i kaplicę na tzw. Campus Maldoli, który stał się zalążkiem znanego dzisiaj eremu.

W Camaldoli znajduje się erem i klasztor. Zakonnicy obu tych domów zakonnych stanowią jedną wspólnotę. Zachowując tę samą regułę i wypełniając ślub posłuszeństwa względem tego samego opata, zachowują jednak odmienny styl życia. W klasztorze mnisi prowadzą życie bardziej wspólnotowe, w eremie zaś więcej czasu poświęca się na modlitwę. Liczba braci w eremie jest ograniczona.

Erem otoczony jest kamiennym murem, w którym znajduje się brama, prowadząca na wewnętrzny dziedziniec. Pielgrzymom i turystom udostępnione zostały:

Ogrodzenie oddziela część eremu ogólnodostępną od części zarezerwowanej dla mnichów. Każdy z mnichów ma własną celę, która oddzielona jest od cel należących do pozostałych.

Linki zewnętrzne edytuj