Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności

Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności – zespół ekspertów prawniczych „Solidarności”, w skład którego weszło ponad 100 specjalistów z różnych dziedzin prawa i 200 współpracowników z całej Polski. Powołane w Krakowie 17 stycznia 1981 roku obradowało w sądzie krakowskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zakończyło pracę w 1992 roku[1][2]. Przygotowało reformę prawa w Rzeczypospolitej opracowując kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw m.in.[3][2]:

 • założenia Konstytucji
 • Kodeks Karny,
 • Kodeks Postępowania Karnego,
 • KPK z sędzią śledczym,
 • Kodeks Karny Wykonawczy,
 • Kodeks Pracy,
 • Ustawę Wypadkową,
 • Prawo Prasowe,
 • Ustawę o Wolnym Dostępie do Informacji w Życiu Publicznym,
 • Prawo Cywilne,
 • Prawo Rolne,
 • Ustawę o Ochronie Konsumenta,
 • Prawo Gospodarcze,
 • Ustawę o Przedsiębiorstwie i Samorządzie,
 • Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych,
 • Ustawę o Sądzie Najwyższym,
 • Ustawę o Prokuraturze PRL,
 • Ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa,
 • Prawo o Notariacie,
 • Ustawę o Radcach Prawnych,
 • Ordynację Wyborczą do Rad Narodowych,
 • Ustawę o Samorządzie Terytorialnym,
 • Prawo o Zgromadzeniach,
 • Ustawę o Prokuratorii Generalnej,
 • Prawo Wyznaniowe,
 • Ustawę o Adwokaturze,
 • Ustawę o Ministrze Spraw Wewnętrznych,
 • Ustawę o Policji,
 • Ustawę o Urzędzie Ochrony Państwa,

PrzypisyEdytuj

 1. Historia Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności (pol.). coiu.pl. [dostęp 2010-10-15].
 2. a b Kazimierz Barczyk, Stanisław Grodziski, Stefan Grzybowski: Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze Solidarności 1980-1990. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2001. ISBN 83-7059-503-0.
 3. Struktura Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych (pol.). coiu.pl. [dostęp 2010-10-15].